Leserinnlegg sammen med Morten Godwin fra Center for Artifical Intelligence, på trykk i Dagsavisen 21. desember.

Kunstig intelligens har et enormt potensial, og det er derfor ikke overraskende at det er på full fart på full fart inn i skolevesenet, helsevesenet og over alt ellers i samfunnet. Bærøe og Gundersen skriver i Dagsavisen 16. desember at kunstig intelligens derfor må innføres med demokratiske prinsipper og etterlyser mer debatt. 

Kunstig intelligens, som annen teknologi, kan hjelpe oss, men må innføres i tråd med våre demokratiske premisser som åpenhet og gjennomsiktighet. Slik er det ikke i dag. 

I dag kontrolleres mye av teknologien av noen få giganter og er avhengig av data, mye data. Når teknologifirmaene får til dette, skyldes det de enorme mengden data de har samlet om oss, fra sosiale medier, gratis eposttjenester, smartelefonapper, og nesten over alt hvor vi alle beveger oss digitalt. Dette er data ingen andre har tilgang til, selv om den kommer fra oss alle i fellesskap.

Data er hjørnesteinen i kunstig intelligens og derfor bør behandles som en felles resurs tilhørende alle, som fisk, olje, gass og vannkraft. Norges erfaring viser at en solid og demokratisk ressursforvaltning er nøkkelen til et velfungerende marked, lønnsom industri og riktig omfordeling av verdiskaping. Løsningen er å innføre forvaltningsmodell av data basert på erfaringene med konsesjoner og patenter. Bedrifter kan få en avgrenset konsesjon til å samle data for kommersiell bruk, men etter en viss tid må dataene tilgjengeliggjøres for alle. Forvaltning av data var tema da vi (Centre for Artificial Intelligence ved UiA og Attac Norge) sammen SV, arrangerte et Stortingsseminar 12. Desember, nettopp for å starte debatten Berøe og Gundersen etterlyser.

Dagens politikk er fragmentert og utilstrekkelig. Vi trenger en helhetlig digitaliseringspolitikk som sikrer befolkningens rettigheter, legger til rette for et sunt digitalt marked, garanterer åpen forskning og sikrer demokratisk digital suverenitet. Norge er et av verdens mest digitaliserte land og kan bli et foregangsland for en demokratisk digitaliseringsmodell om viljen er der.

Morten Godwin, professor ved Center for Artificial Intelligence Research ved Universitetet i Agder innleder om kunstig intelligens på Stortingsseminar 12. desember. Seminaret var et samarbeid mellom senteret, Attac Norge og Sosialistisk Venstreparti, og ble holdt for Stortingsrepresentanter og politiske rådgivere inne på Stortinget.
Diego Marin Rios