Som del av en global sivilsamfunnsinnsats leverte Attac innspill til Utenriksdepartementet, Finansdepartementet og Norges Bank, samt de nordisk-baltiske styrerepresentantene i Det internasjonale pengefondet (IMF) og Verdensbanken.

Bilde foran utenriksdepartementet
Sondre Matias Nave fra ForUM, Marte Hansen Haugan fra Changemaker, Thea Sofie Rusten Grastvedt fra SLUG, Kjetil Abildsnes fra Kirkens Nødhjelp, Jason Braganza fra Afrodad og Cari Anna Korshavn King fra Spire.

Mandag 27. mars var Attac invitert sammen med andre sivilsamfunnsorganisasjoner til innspillsmøte i konsultasjonsforum med Utenriksdepartementet, Finansdepartementet og Norges Bank. Dette skjer i forkant av det Internasjonale pengefondet og Verdensbankens vårmøter i april.

Hovedtema på innspillsmøtet var den økende gjeldskrisen som utsetter mer enn 100 land for sult, klima- og naturkatastrofer og økonomisk ustabilitet. Viktigst og alvorligst er at denne gjeldskrisen hindrer mange land i å nå klimamålene og gjennomføre den nødvendige grønne omstillingen. På møtet fikk også sivilsamfunnet levere våre forslag til Norges mandat i IMF og Verdensbanken.

Brevene til IMF og Verdensbanken kan leses her: