På dialogmøtet om EFTAs, og dermed Norges, handelspolitikk var det lite vilje til å gå bort fra frihandelsdogmene.

9. juni deltok Attac, sammen med andre organisasjoner på Næringsdepartementets dialogmøte om status i EFTA-forhandlingene. Næringsminister Jan Christian Vestre innledet med en “bekymringsmelding” om at det blir mindre og mindre tro på frihandel og globalisering. Han var fast bestemt på at frihandel er det verden trenger og disse holdningene derfor må snu.

Vestre er skeptisk til USAs Inflation Reduction Act (IRA) som gir skatteletter til amerikanske bedrifter som bruker amerikanske råvarer. Handelskampanjen har tidligere svart Vestre om IRA i Klassekampen. Den første kronikken handlet om hvorfor IRA ikke er proteksjonistisk og den andre handlet om hvorfor fellesskapet er tjent med bruk av lokalt innhold for å sikre flere arbeidsplasser og utvikling av ny industri innen fornybar energi og sirkulær økonomi i Norge.

Næringsministeren foran Det amerikanske finansdepartmentet i Washington.
Næringsminister Vestre (her på besøk i Washington i mars 2023) er lite begeistret for USAs nye næringspolitikk, og tror fortsatt på frihandelsideene fra 90-tallet.
Foto : Den Norske Ambassaden i Washington / Flickr

Vestres svar er nye alternativer til samarbeid med USA. Dette kalte han for “nye måter å organisere Norges forhold til handel på”, for eksempel gjennom en grønn allianse med EU.

Klima, menneskerettigheter og utviklingsland

Næringsministeren orienterte også om status i handelsavtaler med land som Moldova, Vietnam og Chile. Spesielt India ble sett på som et land der det er en “tydelig revitalisering” i forhandlingene, uten at Modi og hindunasjonalistenes antidemokratiske politikk ble nevnt.

Den omstridte Mercosur-avtalen fortsetter å være “komplisert”, og det er flere “juridiske utfordringer” som regjeringen skal se gjennom på nytt. EU foreslått et tilleggsinstrument om bærekraft i avtalen. Her var Vestre positivt nok tydelig på at denne løsningen må være “god nok for Norge på bærekraft” for at regjeringen skal kunne støtte den. 

Av andre nyheter på bærekraftsfronten, er det et fokus på “implementering” i handelskapitlene i EFTA. I Norge skal det derfor introduseres et nytt kapittel for små-og mellomstore bedrifter. 

Vestre tok også noen spørsmål fra salen. Det mest interessante dreide seg om sammenhengen mellom klima og arbeiderrettigheter, som blant annet Kina ikke vil snakke om. Næringsministeren svarte at “det er grenser for hvor langt vi kan pushe en agenda, hvis det går i veien for de store fremskrittene”.

Henrik Årby