21. juni vedtok den franske regjeringen å oppløse miljøbevegelsen Les soulèvements de la terre.

Demonstranter som går på et jorde, med en stor trefigur og bannere fra Les soulèvements de la terre.
I mars samlet bevegelsen anslagsvis 30 000 demonstranter mot byggingen av et enormt naturskadelig vannreservoar for agroindustriell irrigasjon i det vestfranske området Sainte-Soline. (Foto: Attac Frankrike)

Bevegelsen har samlet småbønder, miljøbevegelse, fagbevegelse og solidaritetsbevegelse til motstand mot privatisering og profittorientert misbruk av jord og vann på den franske landsbygda. I tillegg til konvensjonelle demonstrasjoner har bevegelsens aktivister også tatt i bruk sivil ulydighet, kombinert med demontering maskineri som brukes til ødeleggelse av natur og felles ressurser. Denne taktikken beskrives som «avvæpning av destruktive strukturer».

I mars samlet bevegelsen anslagsvis 30 000 demonstranter mot byggingen av et enormt naturskadelig vannreservoar for agroindustriell irrigasjon i det vestfranske området Sainte-Soline. Den franske staten svarte med overveldende maktbruk: 3200 tungt bevæpnede politistyrker ble satt inn mot demonstrasjonen, noe som førte til voldelige kamper der det ble avfyrt mer enn 4000 tåregassgranater og flere demonstranter og politifolk ble alvorlig skadet.

I etterkant av demonstrasjonene i Sainte-Soline annonserte den franske innenriksministeren Gérald Darmanin at regjeringen ville igangsette en prosess med tvangsoppløsning av Soulèvements de la Terre, som munnet ut vedtaket forrige uke. Begrunnelsen var at bevegelsens avvæpningstaktikk rettet mot industrielt maskineri, ifølge ministerten «representerte en form for økoterrorisme». Samme dag ble 14 miljøaktivister arrestert i brutale aksjoner organisert av antiterrorpolitiet. Like etter vedtaket ble også vår søster-organisasjon Attac Frankrike, sammen med organisasjonene Extinction Rebellion og Dernière Rénovation, innkalt til å møte foran en parlamentarisk komité for å utspørres om sin støtte til «voldelige demonstrasjoner».

Tilsvarende oppløsningsvedtak har tidligere kun vært rettet mot mindre, voldelige grupperinger med et tydelig hatbudskap, men brukes denne gangen for å slå ned på en bevegelse av miljøaktivister med bred støtte i befolkningen. Utover at den koordinerende organisasjonen som står bak Soulèvements blir oppløst, har vedtaket en avskrekkende effekt på alle andre som kan tenkes å engasjere seg mot miljøødeleggelser og utarming av fellesgoder. Oppløsningsvedtaket har blitt fordømt av blant annet Human Rights Watch, Amnesty International og den franske menneskerettighetsorganisasjonen Ligue des droits de l’homme for å være et vilkårlig og uforholdsmessig angrep på sivile rettigheter i landet.

Undertrykkelsen av miljøbevegelsen med politivold og drakoniske lovvedtak er bare det siste eksempelet på Macron-regjeringens repressive holdning til sosiale bevegelser og angrep på sivile og politiske rettigheter. Slike metoder har tidligere blitt anvendt mot blant annet de gule vestene og motstandere av Macrons pensjonsreform. Politivolden som folkelige protestbevegelser møtes med, er på sin side en del av hverdagen for innbyggerne i Frankrikes marginaliserte forsteder, noe forrige ukes brutale skyting og påfølgende protester er et tydelig uttrykk for.

Attac Norge fordømmer den franske regjeringens kriminalisering av miljøbevegelsen og politisk motiverte skremselsmetoder rettet mot våre kamerater i Attac Frankrike og andre miljø- og solidaritetsorganisasjoner. Sammen med resten av den europeiske Attac-bevegelsen stiller vi oss bak dette oppropet, sendt ut av franske miljøaktivister tidligere denne uken:


Globalt opprop til støtte for «Jordens opprør»– Det som vokser overalt kan ikke oppløses!

Mot kriminaliseringen av «Jordens opprør» i Frankrike, en oppfordring til solidaritetsaksjoner i våre territorier overalt!

I Frankrike har Macrons regjeringen akkurat tatt et enestående skritt i undertrykkelsen av sosiale bevegelser og miljøbevegelser. Den 21. juni vedtok regjeringen å oppløse bevegelsen Soulèvements de la Terre (Jordens opprør), som har over 140 000 tilhengere og mer enn 150 lokale grupper. Denne oppløsningen ble ledsaget av to arrestasjonsbølger rettet mot dusinvis av miljøaktivister over hele Frankrike 5. og 20. juni, gjennomført av politi fra Underdirektoratet for antiterrorisme (SDAT).  To personer er allerede fengslet, og flere titalls personer har blitt alvorlig skadet av politiet under demonstrasjoner de siste månedene.

I løpet av de siste to årene har Jordens opprør i Frankrike gitt nytt liv til miljøkampen ved å bygge opp en mangesidig bevegelse bestående av bondeorganisasjoner, miljøorganisasjoner, aktivister og mennesker i alle aldre og fra alle samfunnslag. Dette har inkludert blokader, massedemonstrasjoner, landokkupasjoner, rettssaker og «avvæpning» av kriminelle industrier som det multinasjonale Lafarge. Deltakerne i Jordens opprør tar i bruk et mangfold av taktikker og tar utgangspunkt i lokale, territorielle kamper for å bygge levelige verdener og sette en kraftig stopper for agroindustriens ran av land og vann, nedbygging av jordsmonnet, den kjemiske industriens miljøødeleggende herjinger og ødeleggelse av liv.

 Den franske regjeringen, som har innført en antisosial pensjonsreform med makt, prøver nå å oppløse denne voksende bevegelsen som allerede har begynt å knytte bånd over hele Europa og andre steder.

Fra Frankrike til Uganda, Colombia til Chiapas, Storbritannia til Brasil, Libanon til India eller Rojava – motstanden fra økologiske og sosiale bevegelser, og verdenene de bygger opp, provoserer frem en voldelig autoritær respons som ødelegger liv i maktens og profittens navn. Dette autoritære, patriarkalske og nykoloniale stormløpet fører oss mot en dødelig fremtid med klimakaos, militarisering, pandemier, teknologisk kontroll og bølger av masseforflytninger.

I den franske regjeringens øyne burde denne undertrykkelsen og oppløsningen sette en stopper for fremveksten av et logisk opprør for å gjenvinne våre liv, vår jord og våre fellesgoder. Og hva om denne oppløsningen, på tross av seg selv, ble en oppfordring til å styrke en stor global motstandsbevegelse? En oppfordring til å la vår solidaritet gi gjenklang på tvers av landegrensene, til å blåse liv i de mange opprørene rundt om i verden. En invitasjon til å bygge nye globale allianser nedenfra, med utgangspunkt i kroppene og territoriene våre, til forsvar for jord og liv mot nasjonalstatenes og de multinasjonale selskapenes kapitalistiske og imperialistiske rovdrift.

Sammen, i dagene og ukene som kommer, oppfordrer vi til flere solidaritetshandlinger for å vise at det som vokser overalt ikke kan oppløses! Vi foreslår at vi fortsetter å gjøre Jordens opprør synlig i offentlige rom i våre territorier rundt om i verden: foran sosiale sentre, gjennom inskripsjoner på vegger, med bannere og fester, demonstrasjoner og direkte aksjoner, og alle andre handlinger som er tilpasset våre kontekster.

For det globale jordens opprør, og i solidaritet med alle dem som utsettes for undertrykkelse rundt om i verden, oppfordrer vi, kampkollektiver og organisasjoner fra ulike land, til solidaritet onsdag 28. juni (eller i dagene som følger, avhengig av konteksten) på en rekke ulike måter. Dusinvis av demonstrasjoner mot kriminalisering vil bli avholdt i Frankrike, Østerrike, Belgia, Tyskland, Catalonia… og andre territorier vil følge etter

Du kan ikke oppløse et opprør!


Mer informasjon

https://klassekampen.no/utgave/2023-06-28/nar-jorda-reiser-seg

https://lessoulevementsdelaterre.org/en-eu/blog/nous-sommes-les-soulevements-de-la-terre

https://france.attac.org/se-mobiliser/justice-sociale-et-climatique/article/arrestations-et-dissolution-attac-france-soutient-les-militant-es-ecologistes

https://france.attac.org/actus-et-medias/salle-de-presse/article/attac-et-plusieurs-associations-dans-le-viseur-du-gouvernement-stop-a-la

Sondre Molteberg Dalen