Israels brudd på folkeretten etter Hamas’ folkerettsstridige terrorangrep 7. oktober er en uakseptabel krigsforbrytelse som undergraver det palestinske folkets og verdens fremtid.

Flertallet av de mest sentrale internasjonale institusjonene som FN, Røde Kors, Røde Halvmåne, Verdens Helseorganisasjon, Redd Barna og Leger Uten Grenser har i flere uker varslet om konsekvensene av Israels angrep på det palestinske folket. Israels angrep mot sykehus, skoler, flyktningleirer, journalister, helsepersonell og sivile på Gaza har eskalert voldsomt etter den midlertidige våpenhvilen som ble inngått mellom Israel og Hamas. Mer enn 17 000 palestinere har blitt drept under Israels angrep, hvorav mer enn 7 000 er barn. FN mener at dette tallet kan bli mye større siden mer enn 2000 palestinere har blitt rapportert som forsvunnet og de kan ligge under ruinene allerede.

Mens Gaza blir jevnet med jorden, har opptil 1,9 millioner palestinere (over 85 prosent av Gazas befolkning) blitt fordrevet, noen av dem flere ganger. Voldshandlinger mot palestinere begrenser seg ikke til Gaza; det foregår også på Vestbredden og nå rettes angrepet mot den sørlige delen av Gaza slik Israels forsvarsminister hadde varslet.

Dette er på ingen måte et legitimt forsvar av Israel. Det oppfyller FNs definisjon på folkemord. Mens USA blokkerer FNs sikkerhetsråd i forsøket på å kreve en ny våpenhvile er et overveldende flertall innenfor FNs generalforsamling enig i å kreve den.

Attac Norge står i solidaritet med det palestinske folket i kampen mot den sionistiske bosettingskapitalismen. Vi fordømmer alle terrorhandlinger mot den israelske og palestinske sivilbefolkningen og støtter krav om at Israel stopper angrepet og inngår en ny og varig våpenhvile nå. Den norske regjeringen bør jobbe for å etablere internasjonale allianser som tar effektive tiltak for å stoppe Israels angrep mot palestinerne.

Vedtatt av styret i Attac Norge 12. desember 2023

Illustrasjon: Tiril Valeur