Jonas Gahr Støre annonserte under klimatoppmøtet i fjor (COP28), at Norge har tilsluttet seg Clean Energy Transition Partnership (CETP).

For å unngå global oppvarming er nødvendig at vi flytter offentlig finansiering vekk fra fossil energi og over til en global omstilling til fornybar energi. CETP-samarbeidet har som mål å stoppe all internasjonal offentlig støtte av fossil energi. Avtalen har allerede resultert i at milliarder er flyttet fra fossil til fornybar energi. Norges tilslutning til CETP er derfor et steg i riktig retning, men det krever at det følges opp.

Sammen med en rekke andre organisasjoner har Attac sendt brev til Støre og hans kollegger om hvordan vi forventer at regjeringen skal oversette forpliktelsen til faktisk politikk innen utgangen av 2024.

Les hele brevet under:

15.02.2024

Kjære statsminister Støre, næringsminister Vestre, klima-og miljøminister Bjelland Eriksen og utenriksminister Barth Eide,

Kopi:
Kirsti Bergstø, leder, Sosialistisk Venstreparti
Tone Lund Bakker, administrerende direktør, Eksfin
Sigrid Brynestad, seniorrådgiver, Eksfin
Tellef Thorleifsson, Direktør, Norfund
Anne Marit Bjørnflaten, statssekretær, nærings- og fiskeridepartementet
Håvard Baustad, seniorrådgiver, nærings- og fiskeridepartementet
Paal Bjørnestad, seniorrådgiver, utenriksdepartementet

Forventningsbrev angående the Clean Energy Transition Partnership

Vi ønsker å gratulere Norge med medlemskapet i the Clean Energy Transition Partnership (CETP), som ble annonsert under Støres tale på klimatoppmøtet i desember.

Norges medlemskap gir ytterligere momentum til initiativet som samler noen av de finansielle aktørene som historisk sett har tilbudt mest handels- og utviklingsfinansiering for fossil energi. Det store antallet signaturland fra land i det globale Sør understreker det faktum at fossil energi ikke bidrar til bærekraftig utvikling, og at det istedenfor er et stort behov for å øke støtten til fornybar energi.

CETP flytter allerede 6,5 milliarder dollar hvert år bort fra fossil energi over til
fornybarnæringen1. Norges medlemskap har potensial til å høyne dette tallet. En effektiv implementering kommer til å starte en dominoeffekt som vil flytte enda større summer av privat finans ut av fossil energi, samt oppmuntre andre land og institusjoner til å bli medlemmer av CETP.

Det internasjonale energibyrået (IEA) og FNs klimapanel (IPCC) er krystallklare på at vi må fase ut fossil energi raskt for å holde verden innenfor 1.5-gradersmålet. 2For å klare dette er det helt kritisk at vi flytter offentlig finans bort fra fossil energi over til den globale energiomstillingen, tuftet på rettferdighet og solidaritet. I tillegg til å endre hvilke industrier som støttes, er det også viktig å se på mottakerne av denne typen pengestøtte. Storparten av internasjonal offentlig støtte strømmer per nå mellom rike land. For å sikre at omstillingen blir rettferdig, må det være en eksponentiell økning i støtte til de landene som er mest sårbare for klimaendringer.3  

Norge må implementere sine forpliktelser i CETP med integritet. Dette vil si at Norge må oversette forpliktelsen til bindende politikk senest innen desember 2024, og sikre både sterke retningslinjer uten smutthull som gir rom for gass eller andre falske løsninger og en betydelig økning av internasjonal offentlig finansiering til den rettferdige energiomstillingen.

Vi håper at dere kan samarbeide med land som allerede har implementert forpliktelsen fullt ut, for eksempel Storbritannia, Frankrike, Danmark, Sverige og Finland. 4

For å oppfylle forpliktelsene som følger av CETP, oppfordrer vi dere til å fullføre trinnene nedenfor innen desember 2024 og regelmessig rapportere fremdriften:

 • Stopp all støtte til fossil energi, kun med målrettede unntak for nedstrøms infrastruktur som er i tråd med 1,5-gradersmålet.CETP-forpliktelsen innebærer å avslutte all ny finansiering for oppstrøms- og midtstrøms olje- og gassprosjekter, uten unntak. Medlemsland som har utviklet og innført politikk som samsvarer med CETP har kun tydelig definerte unntak for nedstrøms infrastruktur. Ethvert unntak bør være gjenstand for en grundig vurdering før en eventuell godkjennelse, inkludert en 1,5°C-stresstest med en offentliggjort metodologi, samt vurderinger for å sikre at man ikke blir låst til fossil energi, ingen risiko for ‘stranded assets’ og at det ikke finnes noen fornybare alternativer. Definisjonen av ‘unabated’ må samsvare med andre signaturlands definisjoner. ‘Unabated’ refererer kun til fravær av effektiv karbonfangst- og lagringsteknologi (CCS) eller tilsvarende i kraftsektoren. ‘Abatement’ er ikke et relevant begrep for resten av den fossile energisektoren, for eksempel driftsutslipp fra oppstrømsprosjekter. 
 • Unngå smutthull for ‘energisikkerhet’ som tillater fortsatt finansiering av fossil energi. Noen land bruker Russlands invasjon av Ukraina som en unnskyldning til å fortsette å finansiere fossil energi for å styrke Europas energisikkerhet. Energikrisen kan bare løses ved å gå bort fra offentlig finansiering av fossile energi. Det internasjonale energibyråets World Energy Outlook viser at etterspørselen etter kull, olje og gass når sitt høydepunkt dette tiåret, og bekrefter det ikke er plass til investering i nye olje- og gassprosjekter hvis verden skal holde seg til målet satt i Paris-avtalen.5 IEA sier også: «Ingen bør forestille seg at Russlands invasjon kan rettferdiggjøre en bølge av ny infrastruktur for olje og gass i en verden som ønsker å nå netto nullutslipp innen 2050».6 Dette betyr at ytterligere offentlig finansiering av fossil energi vil forverre energikrisen, ikke løse den.
 • Sett ambisiøse mål om å øke Norges internasjonale støtte til en rettferdig energiomstilling. Støtte må prioriteres til lavinntektsland og lokalsamfunn som er minst ansvarlige for klimaendringene og sannsynligvis vil bli mest påvirket, samt energifattige lokalsamfunn. Videre må lokal jobbskaping, kunnskapsoverføring, lokale eierskap, gjeldsrettferdighet og bærekraftige utviklingsbehov stå i fokus. Til å begynne med, bør den årlige offentlige finansiering til fornybar energi øke til et minimum av det som blir flyttet fra fossil energi. Satsinger på utslippskutt i lav- og mellominntektsland må ikke tas fra bistandsbudsjettet, men være addisjonelle.
 • Unngå direkte støtte til fossile prosjekter før fristen i 2024, inkludert ytterligere støtte til Sakarya-gassfeltet dadette vil undergrave troverdigheten til annonseringen av CETP-medlemskapet. 
 • Sikre at forpliktelsen utvides til andre former for støtte til fossil energi, for eksempel finansiering fra Norfund.
 • Sikre at forpliktelsen flytter all støtte til Equinor bort fra olje og gass og til fornybar energi. Til tross for Norges klimaforpliktelser, investerte Equinor kun 3 prosent i fornybar energi i 2022 og fortsetter å fremme nye fossile prosjekter i utlandet.7 All støtte til Equinor må gå til prosjekter som akselererer den grønne energiomstillingen istedenfor å låse oss fast til en fossil fortid. 
 • Sette en stopper for lobbyvirksomhet og fasilitasjon av samarbeid med andre land (for eksempel via ambassader) som fremmer produksjon og bruk av fossil energi – inkludert lobbyvirksomhet som har som mål å gi selskaper letelisenser eller produksjonslisenser.
 • Forankre forpliktelsene som følger av CETP i eksisterende internasjonale policy-prosesser, inkludert i multilaterale utviklingsbanker og OECD. De som signerer CETP forplikter seg til å la initiativet «guide our approach on the boards of multilateral development banks.» Dette betyr at Norge må bruke sin stemme i utviklingsbankene for å stemme mot prosjekter knyttet til olje, gass og kull. CETP forplikter også Norge til å lede multilaterale forhandlinger i internasjonale organer, særlig i OECD. Som følge av dette må Norge støtte forslagene til EU, Storbritannia og Canada i OECD om å stanse all eksportfinansiering av fossil energi, noe som kan flytte opp til 41 milliarder dollar ut av fossil energi årlig.8

For å lykkes med den grønne omstillingen er det helt kritisk å flytte offentlig finansiering bort fra olje, gass og kull over til fornybar energi. Norges signering av CETP har skapt store forventninger til vårt bidrag i denne dugnaden, og det er nå opp til dere for å sørge for at dette blir implementert på en god måte.  

Vi ser frem til svaret deres, og møtes gjerne for å diskutere dette videre.

Med vennlig hilsen,

Dina Rui
Seniorrådgiver
Nordisk Senter for Bærekraftig Finans

På vegne av

 • Attac Norge
 • Greenpeace Norge
 • Forum for utvikling og miljø
 • Framtiden i Våre Hender
 • Klimakultur
 • Latin-Amerikagruppene i Norge
 • Naturvernforbundet
 • Nordisk Senter for Bærekraftig Finans
 • Redd Barna
 • WWF Verdens naturfond

Støttet av

 • AbibiNsroma Foundation (Ghana)
 • Africa Institute for Energy Governance (Uganda)
 • AnsvarligFremtid (Danmark)
 • Association for Farmers Rights Defense (Georgia)
 • Bank Climate Advocates (USA)
 • Baruch Initiative for Transformation (Nigeria) 
 • Centre for Climate Safety (Australia)
 • Centre for Citizens Conserving Environment & Management (Uganda) 
 • Cowichan Climate Hub (Canada)
 • Color Brighton Green (USA)
 • Climate Action for Lifelong Learners (Canada)
 • Climate Action Network – Réseau action climat (Canada) 
 • ClimateVoice, a project of Tides Center (USA)
 • Destination Zero (Canada)
 • Deutsche Umwelthilfe (Tyskland)
 • Disability Peoples Forum Uganda (Uganda)
 • Earth Neighborhood Productions (USA)
 • Eco Action Families (Storbritannia)
 • EKOenergy ecolabel (Internasjonal)
 • Friends of the Earth England, Wales and Northern Ireland (Storbritannia)
 • Friends of the Earth US (USA)
 • Fundación Ambiente y Recursos Naturales (Argentina)
 • Global Witness (Storbritannia)
 • Human Nature (USA)
 • Innovea Development Foundation (Internasjonal)
 • Japan Center for a Sustainable Environment and Society (Japan) 
 • Jubilee Australia Research Centre (Australia) Les Amis de la Terre-Togo (Togo) Lesy Čekanová & Valuing Voices (Tsjekkia)
 • Leave it in the Ground Initiative (Tyskland)
 • Living Oceans Society (Canada)
 • Milieudefensie/ Friends of the Earth Netherlands (Nederland)
 • Millwater Partners GmbH (Østerrike)
 • Mom Loves Taiwan Association (Taiwan)
 • Net Impact (Gambia)
 • Oil Change International (Internasjonal)
 • Philadelphia Solar Energy Association (USA)
 • Positive Money (Storbritannia)
 • Public Citizen (USA)
 • Rapid Transition Alliance (Storbritannia)
 • Reacción Climática (Bolivia)
 • Recourse (Nederland)
 • Re•generation (Canada)
 • South Durban Community Environmental Alliance (Sør-Afrika)
 • Tearfund (Internasjonal)
 • The Victoria Seculart Humanist Association (Canada)
 • Urgewald (Tyskland)
 • Vote Climate (USA)
 • Quantum Leap (Costa Rica) 
 • Both ENDS (Nederland)
 • Carmelite NGO (USA)
 1. International Institute for Sustainable Development, ‘Putting Promises Into Practice,’ november 2023  ↩︎
 2. Se IEA Net Zero by 2050: A Roadmap for the Global Energy Sector og IPCC AR6 Climate Change 2021 Summary for Policymakers. ↩︎
 3. Se At A Crossroads: Assessing G20 and MDB international energy finance ahead of stop funding fossils pledge deadline av Friends of the Earth US og Oil Change International ↩︎
 4. Oil Change International, ‘Leaders & Laggards: Tracking implementation of the COP26 commitment to end international public finance for fossil fuels by the end of 2022,’ november 2022, https://priceofoil.org/2022/10/07/leaders-laggards/    ↩︎
 5. International Energy Agency, ‘World Energy Outlook 2023,’ oktober 2023 ↩︎
 6. S&P Global, ‘Russian oil supply curbs no excuse for diluting net-zero goals, IEA says,’ October 2022 ↩︎
 7. Greenpeace, ‘The Dirty Dozen: The Climate Greenwashing of 12 European Oil Companies, juni 2023, Equinor investerte 3 prosent i fornybar energi – Greenpeace Norge   ↩︎
 8. Oil Change International, ‘EU, UK, and Canada move to phase out fossil fuel finance at OECD,’ November 2023, https://priceofoil.org/2023/11/08/eu-uk-and-canada-move-to-phase-out-fossil-fuel-finance-at-oe og Oil Change International,
  ‘Changing the Trade Winds: Aligning OECD Export Finance for energy with climate goals,’ May 2023,
  https://priceofoil.org/2023/05/23/changing-the-trade-winds-aligning-oecd-export-finance-for-energy-with-climate-goals/ ↩︎