Årets landsmøte var preget av entusiasme og pågångsmot på organisasjonens vegne.

Foto fra landsmøtet.
Diego Marin Rios holder leders tale på starten av landsmøtet.

Perioden som var har vært utfordrende med en del frafall i styret og sykefravær blant de ansatte, men samtidig har styret gjennomført en gjennomgang av hele organisasjonen. Dette ble tydelig i den store vekten den nye arbeidsplanen legger på å styrke organisasjonen.

«Dere er viktige når verden knaker i sammenføyningene» sa Trond Finstad i Fagforbundet i sin hilsningstale til landsmøtet.

Attac har jobbet mye med digitalisering, blant annet sammen med Fagforbundet, i perioden som var. Som det går fram av årsberetningen som ble lagt fram på landsmøtet har både Attac sentralt og Faggruppa for demokratisk digitalisering vært aktive gjennom hele året.

Faggruppa fremmet også en uttalelse til landsmøtet som trekker de store linjene i digitaliseringspolitikken og dermed gir et godt grunnlag for videre arbeid på feltet.

Attacs andre aktive faggruppe er for rettferdig grønn økonomi. De fremmet også en uttalelse som fornyer Attacs klimapolitikk, med mange konkrete krav vi kan jobbe for framover.

Line Khateen (i midten) holder hilsningstale. Talen ble tolket for hørselshemmede (tolk foran).
Hilsningstalen fra Palestinakomiteens leder Line Khateeb var gripende og minte oss på de mørke tidene vi lever i, men også at solidaritet er vårt viktigste våpen for en bedre verden.
Alle delegatene tok ordet i løpet av landsmøtet. Her legger Mathias Teferra Jubskås fram årsberetningen fra studentlaget i Oslo som har fått fornyet aktivitet fra høsten 2023.

Landsmøtet takket av de avtroppende styremedlemmene, og valgte flere nye. Inn i styret kommer nå Jamila Mehmandarova, med bakgrunn fra Solidaritetsungdommen og AUF, Ylva Ullahammer med bakgrunn fra Rethinking Economics og MDG, Anneli Lindahl som jobber i Changemaker og Helene Hodneland Sæle som har bakgrunn fra funkis- og minoritetspolitikk og er aktiv i faggruppa for demokratisk digitalisering.

Diego Marin Rios var ikke på valg og fortsetter som leder. Henrik Thomas Årby, Frida Aune Borstad og Sondre Molteberg Dalen fortsetter i styret, mens varamedlem Hagen Echzell nå har fått fast styreplass. Anders Ekeland fortsetter som vara til styret.

Diego Marin Rios takket avtroppende styremedlemmer Alexander Fossen Lange og Gyrid Espeland.
Idar Helle innleder
Paneldebatt ledet av Diego Marin Rios med Torgeir Vestre fra Naturvernforbundet og Nora May Engeseth fra Norges Bonde- og Småbrukarlag.

Landsmøtet ble avrundet med et åpent møte om bondeopprøret i Europa, med innledning fra forsker Idar Helle og paneldebatt mellom Torgeir Vestre fra Naturvernforbundet og Nora May Engeseth fra Norges Bonde- og Småbrukarlag.