Vil handelstoppmøtet gi fattige land vaksiner?

Handelstoppmøtets tre viktigste saker er pandemihåndtering, fisk og en reform av hele Verdens handelsorganisasjon. Et unntak fra patenter på koronavaksiner er det som får mest oppmerksomhet.

Ny podcast fra Attac og Manifest

Attac-leder Hege Skarrud og utreder hos Manifest Analyse, Jonas Algers, har slått seg sammen for å lage podcasten «Hvilken dag er din dommedag?».

Nytt politisk notat: Sentralbankstyring i krisetid

Klima- og naturmangfoldskrisa krever alle på dekk. Også Norges Bank har verktøy som kan brukes i møte med klimakrise og naturkrise. I vårt nye notat «Sentralbankstyring i krisetid» ser vi på hva som ligger ubrukt i den pengepolitiske verktøykassa.

Klimaministerens eksistensielle valg

FNs klimaforhandlinger i Glasgow, COP26 er i gang. Vi må tenke nytt og annerledes om storselskapenes makt i alt fra handelsavtaler til miljøkonvensjoner.


Våre kampanjer


Følg oss i sosiale medier