Fortsatt ubalanserte maktforhold i verdensøkonomien

Hva skjer på handelstoppmøtet i Abu Dhabi?

Sivilsamfunnet presses på handelstoppmøtet

Dessverre opplever vi igjen at det er sterke begrensninger på hvem som får slippe til i forhandlingene.

Minneord om Paul Magnus Gamlemshaug

Paul Magnus Gamlemshaug var et levende organisasjonsmenneske.

En ikke-spredningsavtale for fossilt brensel

For å stoppe klimakrisen må vi tenke og handle internasjonalt. Den fossile ikkespredningsavtalen kan bygge allianser for utfasing av fossil energi over landegrensene.

En økonomisk føniks

Vil verden ta videre skritt mot en ny økonomisk verdensorden i 2024?


Bli med

Bli med i Attac for å skape globale politiske løsninger – en annen verden er mulig!

Følg oss i sosiale medier

Stort Attac-flagg i forgrunnen, med 1.mai-tog i bakgrunnen

Våre kampanjer