Hva er Attac?

Attac Norge er en partipolitisk uavhengig organisasjon som arbeider for en demokratisk forankret økonomi.

Hva betyr navnet?

Attac oppstod i Frankrike og er en forkortelse for:
Association pour la Taxation des Transactions financières et pour l’Action Citoyenne.

Attac kjemper for en sterk regulering av den internasjonale finanssektoren, spesielt gjennom finansskatt og avskaffelse av skatteparadisene. Det vil gjøre at demokratiet kontroller finansmarkedene, og ikke motsatt slik det ofte er i dag.

Derfor jobber Attac også for demokratisk digitalisering, et område som i dag er styrt av teknologigigantene og finanssektorens logikk, ikke hensyn til hva som er bra for oss som skal leve i den digitale verdenen.

Attac kjemper for en verdenshandel som setter miljø, menneskerettigheter og sosiale rettigheter foran profitt, og for et rettferdig internasjonalt gjeldssystem der også kreditorer må ta sin del av regninga for råtne og illegitime lån.

Illustrasjonsfoto: Demonstrasjon mot Verdensbanken 2002

Bli medlem idag

Attac Norge kjemper for global rettferdighet og vi trenger deg med på laget! 

Attac Norge er en solidaritetsbevegelse i ordets opprinnelige forstand. Solidaritet handler om felles interesser, ikke om veldedighet. Vi kobler sosiale kamper her hjemme med kamper som foregår i andre deler av verden. Selv om de får ulikt uttrykk fra sted til sted, så er det de samme systemene vi kjemper mot. Det er kamp mot sosial ulikhet og for demokratisk kontroll over samfunnet.

Attac Norge er en demokratisk medlemsorganisasjon for kunnskapsbasert aktivisme, altså for deg som både vil lære mer og vil være med å gjøre en annen verden mulig! Som medlemsorganisasjon er det medlemmene våre som driver sakene fram, som bestemmer hva som skal gjøres og som gjør det. Attac er partipolitisk uavhengig og åpen for alle som deler vår plattform.
Attac er en global organisasjon og vi finnes i over 30 land og på alle fem kontinenter. I tillegg jobber Attac tett med andre sosiale bevegelser over hele verden.

Slik oppstod Attac

Startskuddet for Attac ble avfyrt i desember 1997 da sjefsredaktør i den franske månedsavisen Le Monde Diplomatique, Ignacio Ramonet, skrev lederartikkelen ”Å avvæpne markedene”. Temaet for artikkelen var Asia-krisen og den frie kapitalbevegelsens svekkelse av demokratiet. Løsningen var etableringen av en verdensomspennende bevegelse for demokratisk kontroll over finansmarkedene.

Responsen på artikkelen i Le Monde Diplomatique resulterte 3. juni 1998 i etableringen av franske Attac, “Association pour une Taxation des Transactions financieres pour l’Aide aux Citoyens”. Etter ett år hadde organisasjonen 10 000 medlemmer og 25 000 etter to år. Det første internasjonale møtet ble holdt i Paris med deltagere fra rundt 80 land.

Da Attac Norge ble etablert 31.mai 2001 fantes det allerede 2 lokallag. Over 1000 interesserte deltok på oppstartsmøtet og Attac Norge ble raskt den Attac-organisasjonen med flest medlemmer i forhold til folketall (inntil det ble etablert en organisasjon på Island).

Attac gjennom 20 år

Se bilder fra 20 år med Attac Norge

Attac internasjonalt

I dag er Attac etablert på alle kontinenter og teller over 85 000 medlemmer fordelt på 48 land. 24 av disse er europeiske land, 12 er latinamerikanske og 6 afrikanske. Organisasjonene er uavhengige, men samarbeider over landegrensene.

Attac var en sentral initiativtaker til det første World Social Forum (WSF) i Porto Alegre i 2001 og er involvert i de regionale, nasjonale og lokal forumene verden over.

Innad i Attac-bevegelsen jobbes det med et bredt mangfold av saker. Samtidig har alle Attac-organisasjonene som felles målsetninger å:

  • Bekjempe den internasjonale spekulasjonsøkonomien
  • Beskatte kapitalinntekter
  • Avskaffe skatteparadis
  • Arbeide for et åpent, demokratisk og rettferdig internasjonalt handels- og investeringssystem med muligheter for politisk styring av markedskreftene for å ivareta innbyggernes sosiale behov, matsikkerhet og en forsvarlig ressursutnyttelse
  • Støtte kravet om allmenn sletting av den offentlige gjelden i fattige land og en bruk av de frigjorte ressursene til beste for befolkningen og en bærekraftig utvikling, det som mange kaller en avvikling av den «sosiale og økologisk skadelige gjelden»
  • Forsvare det offentlige trygdesystem og motarbeide at det overføres til private pensjonsfond basert på spekulative finansplasseringer

Du kan finne ut mer om det globale Attac på attac.org