Hjem » Hva er Attac? » Organisasjonskart

Organisasjonskart

Attac er en demokratisk medlemsorganisasjon med en valgt ledelse. Attacs saker og arbeidsområder blir dermed bestemt av medlemmene, både gjennom de initiativ lokallag og enkeltmedlemmer tar, og gjennom demokratiske vedtak på landsmøter.

Attac Norges organisasjon

Hoveddokumenter

Nettverk

Attac er kollektivt innmeldt i flere samarbeidsorganisasjoner og nettverk. For tiden er det i Norge:

Internasjonalt

Attac Norge er en del av det internasjonale Attac-nettverket. Attac internasjonalt er samarbeid mellom Attac-organisasjonene i ulike land. Hver organisasjon er selvstendig, men vi samarbeider om kampanjer og politikk. Vi har halvårlige møter med det europeiske nettverket.

I tillegg er vi med det handelspolitiske nettverket Our World is Not For Sale.