Hjem » Hva er Attac? » Organisasjonskart » Lokallag og arbeidsgrupper

Lokallag og arbeidsgrupper

Lokallag

Lokallagene er hovedpunktet for aktivitet i Attac. Ta kontakt med ditt nærmeste lokallag. Hvis det ikke er lokallag der du bor, ta kontakt med hovedkontoret og spør om hjelp. Vi har medlemmer i hele landet, så det kan bli et lokallag der du bor også.

Lokallaget organiser alle som bor i tidligere Aust-Agder fylke, med hovedfokus på Arendal og Grimstad.

Kontaktperson: Tor-Olav Bergwitz
E-post: attacaustagder@gmail.com

Lokallaget organiserer alle som bor i Oslo eller nærkommunene.

Kontaktperson: Martin Giset
Epost: oslo@attac.no

Studentlaget organiserer studenter på studiesteder i Oslo.

Ta kontakt med attac@attac.no for å bli med.

Faggrupper:

Faggruppene er selvstendige aktivistgrupper for de som vil dykke dypere ned i Attacs saker, og være med å utvikle politikken vår. De jobber med avgrensede temaområder over lenger tid. Faggruppene bruker både tid på å sette seg inn i saker, og på å lage arrangement, tekster og aksjoner.

Faggruppa jobber med spørsmål knyttet til digitalisering. De har vanligvis to møter i måneden, ett planleggingsmøte og et åpent møte. Følg med i kalenderen for å finne de åpne møtene.

Mellom møtene foregår kommunikasjonen på vårt chatområde.

Kontaktperson: Hagen Echzell
Epost: hagen.echzell@posteo.de

Faggruppa jobber med spørsmål om finans, handel, klima og natur.

Kontaktperson: Sondre Dalen
Epost: sondre.dalen@proton.me

Faggruppa jobber med internasjonal handelspolitikk som WTO og andre avtaler.

Kontaktperson: Henrik Årby
Epost: henriktarby@gmail.com

SambAttac

SambAttac-tromme

SambAttac spiller protestrytmer på demoer, i tog og i andre passende (og upassende) sammenhenger. Gruppa er tufta på antirasisme, feminisme og kapitalismekritikk. Disse verdiene blir vektlagt når vi vurderer hvilke arrangementer vi deltar på.


KAN JEG BLI MED?
Ja, det kan du! Du trenger ikke å ha rørt et instrument før for å bli med, men du må kunne forplikte deg til å møte opp på øvinger en gang i uka. Arrangement med opptak til SambAttac Oslo vil bli opplyst om på Facebook-siden vår.

Kontakt på SambAttac på Facebook.