Styret

Diego Marin Rios
Diego Marin Rios (f. 1982) er leder i Attac Norge. Diego kommer fra Colombia, og har vært aktiv på den colombianske venstresida og i studentbevegelsen. Han har lang erfaring fra freds- og solidaritetsarbeid i Norge. Diego har en mastergrad i historie fra Universitetet i Oslo.
Henrik Årby
Henrik Årby (f. 1997) er 1. nestleder i Attac Norge. Han har en mastergrad i Global Development Studies fra NMBU. Han har tidligere vært praktikant hos Attac Norge og aktiv i lokallag.
Gyrid Espeland (f.1994) er 2. nestleder i Attac Norge. Hun har master i statsvitenskap fra Paris. Hun jobber spesielt med miljø og rettferdig omstilling.
Sondre Molteberg Dalen
Sondre Molteberg Dalen (f. 1991) har utdanning innen historie og bibliotekfag, og jobber i biblioteket ved forskningsinstituttet NIBIO. Sondre har vært aktiv i Attac i mange år, og har tidligere vært nestleder og styreleder.
Frida Aune Borstad ( (f.1995) jobber som organisasjonsrådgiver i Nei til EU. Hun har vært aktiv i Attac Trondheim og er nå aktiv i Attac Oslo og omegn.
Tayyeb Jilani
Tayyeb Jilani studerer statsvitenskap ved UiO. Han er også engasjert i RadioNova og Samfunnsvitenskaplig Forening ved UiO.
Philip Thingbø Mlonyeni (f. 1992) er doktorgradsstipendiat ved OsloMet med fokus på algoritmer og stordata. Han er også med i arbeidsgruppa for demokratisk digitalisering.
Alexander Fossen Lange
Alexander Fossen Lange ( (f.1996) har vært internasjonal leder i Sosialistisk Ungdom. Han er i gang med en doktorgrad om oljehistorie ved OsloMet.

Varamedlemmer

Anders Ekeland (f. 1955) er 1. vara til styret.
Han er samfunnsøkonom og jobber som seniorrådgiver i SSB. Han sitter også i fylkesstyret i Viken SV og ledelsen av Association for Heterodox Economics.
Hagen Echzell (f. 1994) er 2. vara til styret. Han jobber med personvern og IT-sikkerhet, og leder arbeidsgruppa for demokratisk digitalisering.

Valgt på Attac Norges 21. ordinære landsmøte 4. mars 2023 for perioden 2023-24.
Styrets konstituerte seg på nytt 22. august 2023.

Styret er det øverste organet i Attac Norge mellom landsmøtene. Styret er et arbeidende styre og har månedlige møter.

Pressebilder Kontakt oss