Styret

Diego Marin Rios
Diego Marin Rios (f. 1982) er leder i Attac Norge. Han er styreleder, talsperson for Attac Norge og øverste leder for organisasjonen.
Hagen Echzell (f. 1994) er styremedlem og leder Faggruppa for demokratisk digitalisering i Attac. Han er også teknisk ansvarlig i styret.
Sondre Molteberg Dalen
Sondre Molteberg Dalen (f. 1991) er styremedlem og leder Faggruppa for rettferdig grønn økonomi. Han sitter også i Internasjonalt utvalg og følger arbeidet i det internasjonale Attac-nettverket.
Frida Aune Borstad ( (f. 1995) er styremedlem og er aktiv i Attac Oslo og omegn.
Jamila Mehmandarova (f.1994) er styremedlem og med i Faggruppa for demokratisk digitalisering.
Ylva Ullahammer Bordsenius (f. 1995) er 2. nestleder og med i Faggruppa for retferdig grønn økonomi. Hun er også ansvarlig for organisasjonsutvikling i styret.
Henrik Årby
Henrik Årby (f. 1997) er styremedlem og leder Faggruppa for handels- og investeringspolitikk. Han er økonomiansvarlig i styret.
Helene H. Sæle
Helene Hodneland Sæle (f. 1991) er styremedlem og med i Faggruppa for demokratisk digitalisering.
Anneli Lindahl (f. 1996) er styremedlem og med i Faggruppa for handels- og investeringspolitikk. Hun er personalansvarlig i styret.

Varamedlemmer

Anders Ekeland (f. 1955) er varamedlem i styret og med i Faggruppa for rettferdig grønn økonomi og representerer Attac i ForUMs klimagruppe. Han sitter også i Internasjonalt Utvalg.

Valgt på Attac Norges 22. ordinære landsmøte 17. mars 2024 for perioden 2024-25.

Styret er det øverste organet i Attac Norge mellom landsmøtene. Styret er et arbeidende styre og har månedlige møter.

Pressebilder Kontakt oss