Klimasøksmål §112 Arktis. På Kulturhuset

§112: Når selskaper saksøker miljøet

18. november

17:00 – 19:00

Kulturhuset

Multinasjonale selskaper er i ferd med å lage sitt eget rettssystem. Mange internasjonale avtaler har en såkalt «investor-stat-domstol», som betyr at selskaper kan saksøke stater mot politikk de ikke liker. 60 prosent av sakene som blir tatt opp er søksmål mot miljølovgivning som skader selskapenes «fremtidige profitt».

Den blåblå regjeringen prøver nå å innføre denne domstolen i Norge. Så langt er det ikke så mange kjenner saken, men det kan du gjøre noe med!

Det inviteres til samtale med spesialister i investor-stat tvisteløsningsordninger med både juridisk- og miljøbakgrunn for å belyse problematikken.

Klimasøksmål §112 Arktis. På Kulturhuset
Dette arrangementet er i forbindelse med en større produksjon på Kulturhuset fra 7.11 til 23.11, initiert av Klimasøksmål Arktis. 
Hva er Klimasøksmål Arktis: I mai 2016 delte regjeringen ut nye tillatelser til oljeleting i sårbare områder i Arktis. De åpnet for storstilt oljeutvinning til tross for at vitenskapen er klar på at vi allerede har funnet så mye olje, kull og gass at vi kan forårsake katastrofale klimaendringer. Derfor har Greenpeace og Natur og Ungdom saksøkt staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf, som skal sikre vår og framtidige generasjoners rett til et levelig klima. Norges første klimarettssak starter 14. november 2017 og vil vare i opptil to uker. I forbindelse med rettssaken vil det daglig arrangeres ulike arrangementer på Kulturhuset av en bred koalisjon som støtter Klimasøksmålet. Du kan lese mer om Klimasøksmål Arktis her: www.bidra.klimasøksmål.no

Sted:

Kulturhuset

Youngs gate 6, Oslo

Tid:

lørdag 18. november

17:00 – 19:00

Arrangør(er):