#14N – Europa gjør opprør

14. november

16:00 – 17:30

Spanias ambassade og EUs delegasjon til Norge

Generalstreik mot EUs kuttpolitikk på kontinentet – punktdemonstrasjoner i Oslo

16.00: Punktdemonstrasjon ved Spanias ambassade
Halvdan Svartes gate 13 på Frogner.

17.00: Punktdemonstrasjon utenfor EUs delegasjon til Norge
Klingenberggata 7 i Vika.

Europa sier nei til flere innstramminger
Attac inviterer politiske organisasjoner, fagforeninger, aktivistnettverk og enkeltpersoner til å demonstrere for folkestyre og mot finansdiktatur onsdag 14. november.
Ta med kasseroller og panner, og gjerne oransje Attac-effekter!

Tilsluttede organisasjoner (oppdateres etterhvert):

– Ungdom mot EU
– Norges Sosiale Forum
– Motmakt
– Nei til EU
– Rødt
– Rød Ungdom
– For velferdsstaten

KOORDINERINGSMØTE 12. NOVEMBER KL 19

Attac inviterer til koordineringsmøte om #14N i Oslo mandag 12. november kl. 1900. FLYTTET: Møtet blir i Nei til EUs lokaler i Storgata 32, Oslo.
Vi håper på tilslutning fra deg og/eller din organisasjon til #14N i Oslo. Ta kontakt med oss på 22 98 93 05, e-post attac(at)attac.no.

BAKGRUNN

Onsdag 14. november går fagbevegelsen, sosiale bevegelser og den europeiske faglige samorganisasjonen ETUC sammen om det som kan bli den første virkelige europeiske generalstreiken mot den samfunnsødeleggende krisepolitikken i eurosonen. Det blir full generalstreik for millioner av arbeidstakere i seks av de mest utsatte landene. Se www.etuc.org og www.europeanstrike.org for mer informasjon.

Samme dag vil de tilsluttede organisasjonene og enkeltpersonene som ønsker å uttrykke solidaritet med befolkningen i kuttlandene i EU samles til politiske punktdemonstrasjoner i Oslo.

POLITISK GRUNNLAG FOR #14N I OSLO

Vi, de tilsluttede organisasjonene og enkeltpersonene, vil bruke #14N til å stille oss på lag med samfunnsborgerne i Sør-Europa og periferistatene i EU som er satt til å betale prisen for en finans- og gjeldskrise som ikke er deres ansvar.
Troikaen, bestående av EU, den europeiske sentralbanken, og IMF, lammer folkestyret og lar vanlige folk synke ned i fattigdom i forsøket på å redde finanssektoren og de internasjonale storbankene. Vi mener krisa i eurosonen og internasjonal økonomi grunnleggende sett bare kan løses ved gjennomgripende gjeldsslette og reorganisering av viktige bank- og finansinstitusjoner. Finanssektoren må underlegges demokratisk valgte institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. Et utvidet folkestyre for å skape større sosial rettferdighet er eneste farbare vei bort fra et EU og Europa stadig mer preget av autoritær krisepolitikk, økonomisk og sosial oppløsning, og tendenser til høyreradikalisme og fascistisk voldsbruk.

PAROLER VED MARKERINGEN UTENFOR EUs DELEGASJON TIL NORGE:

• ¡Troika basta! Stopp avdemokratiseringen av Europa!
• Kuttpolitikken tar livet av Europa – massiv gjeldsslette til stater og folk nå!
• Hold finanseliten ansvarlig – full demokratisk kontroll med bank og finans
• Radikal omfordeling – La de rike betale!

Den 14. november må fokus også rettes mot den brutale politivolden og stadig økende politiske undertrykkingen rettet mot sosiale bevegelser og fredelige protester i Spania, Hellas og andre land i Sør- og Øst-Europa. I en nylig utgitt rapport fra Amnesty International (Policing demonstrations in the European Union, oktober 2012) dokumenteres det hvordan bruken av politivold med alvorlig skadepotensial har eksplodert i land som Hellas, Romania og Spania i 2011 og 2012. I Hellas er det også påvist hvordan lokalt politi og nynazistisk mobb fra Gyllent Daggry i samarbeid står bak uprovosert vold mot innvandrere og antikutt-demonstranter. I Spania er det mindre enn 40 år siden det høyreautoritære Franco-regimet henrettet politiske regimemotstandere.
Når vanlige spanjoler kastes ut av sine hjem, og ut i fattigdom, stiller regjeringen opp med 170 milliarder kroner i redningspakke til en av Spanias største banker, Bankia. Og når folk tar til gatene i protest møter de massiv politisk undertrykking. Ensidig voldsbruk fra politi og statsmakt virker å være myndighetenes strategi for å skape redsel og lamme folks motstand mot krisepolitikken. Dette er en alarmerende og fullstendig uakseptabel politisk utvikling som myndighetene i kutt-landene, sammen med Troikaen og det udemokratiske EU-styret i Brussel må ta ansvaret for.

PAROLER VED MARKERINGEN UTENFOR SPANIAS AMBASSADE:

• ¡Troika basta! Bort med finansdiktaturet i Spania og eurosonen!
• Ingen retur til Francos fascisme – Den spanske regjeringen må få stanset den hensynsløse politivolden mot 15M og antikutt-demonstrantene
• Kuttpolitikken tar livet av Europa – massiv gjeldsslette til stater og folk i Spania og Europa nå
• Hold Bankia og finanselitene ansvarlige – Full demokratisk kontroll med bank og finans

Facebook-event
Følg #14N på Twitter for oppdateringer fra hele Europa

Sted:

Spanias ambassade og EUs delegasjon til Norge

Halvdan Svartes gate og Klingenberggata, Oslo

Tid:

onsdag 14. november

16:00 – 17:30

Arrangør(er):