BIFF: Kapitalens krokodiller

18. oktober

16:00 – 20:00

Det Akademiske Kvarter

Bedrifter som etablerer seg i utviklingsland skyr et samfunnsansvar utover egne interesser. I jaget etter profitt må bærekraftig utvikling vike til fordel for vekst, mens lokalbefolkningen står maktesløse på sidelinjen.

Transnasjonale selskaper drar stor nytte av lave produksjonskostnader og høye profittmuligheter i utviklingsland. Dette kommer ofte på bekostning av et helhetlig utviklingsperspektiv, og grunnleggende menneskerettigheter blir hyppig forsømt.

Miljø- og samfunnsfokus styrer markedsføringsstrategiene, og i Norge er det blitt nødvendig å profilere seg som en «snill og miljøvennlig» bedrift i kampen om bevisste forbrukere. Men bør bedrifter overhodet ha som mål å bidra til å utvikle et vanskeligstilt land, eller er dette en oppgave som bør overlates til styresmaktene?

Studentersamfunnet tar i samarbeid med BIFF debatten om bedrifters samfunnsansvar (CSR) i en verden med økende økonomisk ulikhet.

Klokken 16.00 vises filmen Delta Boys som gir innblikk i hverdagslivet til de som lever med konsekvensene av en råtten oljebransjen ved Niger-deltaet. Regissør Andrew Berends presenterer filmen og svarer på spørsmål etter visningen, før Samfunnet kjører i gang med debatt kl. 18.00.

I debattpanelet deltar tidligere Attac-leder og nå Klassekampen-journalist Emilie Ekeberg, leder for samfunnsansvarlig avdeling av Telenor i utlandet Sidsela Nyebak og rådgiver i Civita, Eirik Løkke.

Filmen vises på MB 1 kl 16.00, og møtet finner sted i Storelogen på Kvarteret kl 18.15.

Sted:

Det Akademiske Kvarter

Fosswinckels gate 7, Bergen

Tid:

torsdag 18. oktober

16:00 – 20:00