Hopp til innholdet
Hjem » Arrangementer » Å SETTE PRIS PÅ NATUREN: En debatt om grønne finanstiltak.

Å SETTE PRIS PÅ NATUREN: En debatt om grønne finanstiltak.

30. mai kl. 18:00
Kafe Asylet Grønland 28 Oslo

Attac inviterer til debatt om grønne finanstiltak.

Må vi gjøre det lønnsomt for privat sektor å investere i naturvern? Er det en løsning at selskaper kompenserer naturinngrepene sine ved å restaurere natur andre steder? Og er det i det hele tatt riktig å sette en pris på naturen?

Parallelt med klimakrisen står verden overfor en omfattende natur- og artsmangfoldskrise. Tap av natur som resultat av menneskelig påvirkning har ført til destabilisering av økosystemer over hele kloden, noe som truer levevilkårene til et enormt antall arter og mange av de naturgitte godene som mennesker er avhengige av.

Vi er langt på overtid med å innføre effektive tiltak for å stanse klima- og naturødeleggelser, og har ikke råd til å være kresne med løsningene vi tar i bruk. Samtidig er det mange som stiller spørsmålstegn ved hvor effektive de finansielle løsningene foreslått er.

Innledere:

Tone Smith

Tone Smith er skribent og medlem av fagrådet i Rethinking Economics. I tekstene sine fokuserer hun på skjæringspunktet mellom miljø og økonomi, spesielt den økende betydningen av økonomifaglige konsepter i miljøpolitikken og de verdimessige og politiske føringene som dette legger. Hun har doktorgrad i økologisk økonomi fra TU Wien og har jobbet i SSB, OECD og det østerrikske bærekraftsministeriet, i tillegg til å ha undervist ved flere universiteter og høyskoler.


Asbjørn Torvanger

Asbjørn Torvanger er seniorforsker ved CICERO. I forskningen sin fokuserer han på klimaøkonomi – og politikk, spesielt finansiering av klimatiltak i utviklingsland og klimapolitiske virkemidler etter Parisavtalen.


Bastian Kluge

Bastian Klunde er rådgiver i konsulentbyrået Footprint, hvor han bistår selskaper med grønne omstillingsprosesser. Han har tidligere vært leder i Spire og jobbet i Zero og konsulentbyrået Sigla.

 

Samtalen ledes av Hege Skarrud, leder i Attac Norge.

Velkommen skal dere være!

Arrangør(er):