Aktivistsamling 2023: Organisering idag

4. november

11:00 – 17:00

K2, Frivillighetshuset

Aktivistsamlingen er et møtepunkt for aktivister i Attac over hele landet og andre som er interessert i å lære mer om Attacs arbeid. Du er hjertelig velkommen uansett om du er en veteran eller helt ny i Attac.

Årets tema blir hvordan vi organiserer oss i dag. Hva kan vi lære fra andre bevegelser? Hvordan tilpasser vi oss en tid der private selskaper eier plattformene for organisering og kommunikasjon? Hvordan håndterer vi spagaten mellom profesjonalisert politisk påvirkning og bred folkebevegelse?

Program:

11.00 Felles lunsj

12.00 Velkommen og gjennomgang av dagens program.

12.10 Hvorfor og hvordan organiserer vi oss? Hvilke organisatoriske utfordringer står vi ovenfor i dag?
Innledning med Diego Marin Rios, leder i Attac Norge.

Denne delen av programmet er også en del av aktivistkurset.

13.00 Kaffepause

13.20 Organisatoriske erfaringer fra Attacs Tyskland, ved Hagen Ezchell, styremedlem i Attac Norge.

13.40 Panelsamtale: hvordan organiserer sosiale bevegelser og sivilsamfunnet seg i dag?

– Introduksjon fra Theodoros Rakopoulos (sosialantropolog fra UiO som forsker på sosiale bevegelser).

– Panelsamtale med representanter fra andre sivilsamfunnsorganisasjoner.

14.30 Kaffepause

14.45 Workshop: Hvordan skal vi organisere oss?

Attac har vedtatt å «gjennomføre en helhetlig evaluering av organisasjonsstrukturen med sikte på å skape mer medlemsaktivitet.» Leder og nestledere vil legge fram en kort presentasjon av det foreløpige arbeidet. Deretter deler vi oss opp i grupper og diskuterer veien videre for Attac som organisasjon.

16.00 Oppsummering av gruppearbeidet i plenum.

Avslutning ca. 16.50.

Etter samlingen har vi reservert bord for felles middag på Mela.

 

Sted:

K2, Frivillighetshuset

Kolstadgata 1, Oslo

Tid:

lørdag 4. november

11:00 – 17:00

Arrangør(er):