Åpent Attac-treff i Arendal

28. februar

19:00 – 21:00

Kafé Lindvedske Hus

Både medlemmar og andre interesserte er hjarteleg velkommen på desse faste samlingane til Attac Aust-Agder som vanlegvis blir halde siste tirsdag i månaden.

OBS! NY MØTEPLASS I FORHOLD TIL TIDLIGARE!

Også på denne samlinga kjem vi til å snakke litt om landsmøtet i Attac Norge.

Landsmøtet bllir halde i Oslo 4.-5.mars og no byrjar det å komme eindel saksdokument som ligg tilgjengeleg for oss alle på nettsida om landsmøtet

http://attac.no/arrangement/landsmote-landsseminar-2017/

Andre aktuelle tema å snakke om på dette møtet er kva nytt som er blitt kjent om TISA-forhandlingane, og at EU-parlamentet nettopp har godkjent CETA-avtalen mellom EU og Canada.

Vi bør også snakke om kva slags aktivitetar/arrangement som kan vere aktuelle å prioritere for Attac Aust-Agder framover, slik at dei som deltar på landsmøtet kan diskutere og utveksle idear om dette i samarbeid med både sentrale og lokale Attac-representantar:

  • Skoleringstilbod til folkevalgte og fagleg tillitsvalgte om TISA-fri kommune?
  • Hellas-filmen (når den blir klar til vising)?
  • Aktivitetar under Arendalsuka?
  • Andre idear?

 

Vel møtt!

(og det er lov å invitere med nye)

 

Sted:

Kafé Lindvedske Hus

Nedre Tyholmsvei 7B, Arendal

Tid:

tirsdag 28. februar

19:00 – 21:00

Arrangør(er):