illustrasjonfoto

Matsikkerhet er viktig! Hvordan får vi det?

13. februar

19:00

Arendal bibliotek

Aust-Agder Attac inviterer til åpent temamøte om matsikkerhet sammen med Agder bondelag og Nei til EU Aust-Agder.

Innledere:

Aksel Nærstad

«Kan nok sunn mat til alle mennesker
produseres og fordeles bærekraftig?»

Aksel Nærstad, styremedlem Attac Norge

Finn Aasheim

«Matproduksjon og beredskap»

Finn Aasheim, organisasjonssjef Agder bondelag

Kulturelt innslag med Egil S. Ødegard

Gratis inngang. Åpent for alle.
Det blir anledning til spørsmål og debatt

Sted:

Arendal bibliotek

Torvet 6, Arendal

Tid:

torsdag 13. februar

19:00

Arrangør(er):