Hagegata 30

Arbeidsgruppemøte + foredrag om boligfinansialisering

28. oktober

19:00 – 21:00

Frivillighetshuset

«Finansialisering» av bolig innebærer at bolig, som et helt sentralt velferdsgode for folk flest, er gjort til et spekulasjonsobjekt i et deregulert marked. Dette markedet utelukker en betydelig del av de menneskene som har behov for bolig. I tillegg fungerer boligmarkedet som en «gjeldsmotor» og driver i vekstøkonomien. I det videre arbeidet vil arbeidsgruppa for økonomi og miljø vurdere boligmarkedet og en mer sosial tredje boligsektor opp mot smultringmodellen og de miljømessige og sosiale tålegrensene som denne modellen beskriver for et bærekraftig samfunn.

En solidarisk og inkluderende boligpolitikk med tilgang til boliger under markedspris vil ikke finansieres av utbyggere. For å regulere og finansiere en tredje boligsektor må derfor myndighetene komme på banen. Miljøgruppa jobber med å forberede et møte på Globaliseringskonferansen (21. november, kl. 14:00-15:30) der både finansinteresser og nonprofit-initiativer belyses. Et interessant case i denne sammenhengen vil være HAV Eiendoms utbygging av Grønlikaia.

I opptakten til dette får vi neste møte et spennende besøk fra Susana Escobar og Kirsten Costain, som kommer for å gi en presentasjon av artikkelen «Bolig – det perfekte alibi for finanskapitalistene» som de nylig publiserte i tidsskriftet Gnist.

Send en melding til sevson [at] gmail.com hvis du er interessert i å være med på møtet.

Sted:

Frivillighetshuset

Kolstadgata 1, Oslo

Tid:

torsdag 28. oktober

19:00 – 21:00

Arrangør(er):