Arendalsuka: Slik demokratiseres digitaliseringen

16. august

13:30 – 15:00

Fagforeningenes Hus

Data er en ressurs og et råmateriale, i likhet med oljen, som høstes fra fellesskapet. Ressursen data er likevel ikke regulert slik at den kommer hele samfunnet til gode. Nå er det de store teknologigigantene som påberoper seg eierskap til data produsert av oss. Det innskrenker da fellesskapets mulighet til å ta i bruk de verdifulle dataene. Digitalisering er viktig for samfunnsutviklingen, men bør ikke digitaliseringen skje på fellesskapets premisser? I så fall må vi regulere data på en annen måte.

Det er på tide å komme med konkrete politiske tiltak for å sikre demokratisk digitalisering. Vi spør derfor: Trenger vi et forbud mot overvåkning for personmålrettet reklame? Er en konsesjonsordning for data riktig medisin for å få bukt med teknologigigantenes monopol og gi rom for at andre kommersielle, ikke-kommersielle og offentlige digitale løsninger kan blomstre?

 

 

Innledninger:

Paneldebatt med:

 

 

 

Sted:

Fagforeningenes Hus

Nedre Tyholmsvei 16, Arendal

Tid:

tirsdag 16. august

13:30 – 15:00

Arrangør(er):