Årsmøte Attac Oslo

4. april

17:00 – 18:00

Frivillighetshuset

Velkommen til årsmøte i Attac Oslo!

Møtet er åpent for alle medlemmer i Attac. 

Saksliste:

 1. Velkommen og årsberetning for lokallaget
 2. Presentasjon av ny organisering
  1. Månedlig aktivist møte – bestemme fast dag
  2. Element-kanal
 3. Valg av nytt styre
 4. 1. mai
  1. Hvem vil hjelpe til å arrangere 1. Mai frokost? Mulige samarbeidsorganisasjoner?
  2. Male banner/håndplakater – hvem vil være med å fikse?
 5. Filmvisning og miniforedrag om shorting som finansielt verktøy
  1. Spikre dato og sted
  2. Hvem har lyst til å være med?
 6. Eventuelt

Etter møtet går vi å tar en brus/øl på Glasnost på Tøyen torg hvor lokallaget også spanderer pizza til alle som er sultne :)

Ta gjerne kontakt også hvis du ikke har anledning til å delta på årsmøtet, men vil bidra med noen av de planlagte aktivitetene eller noe annet!

Kontakt: Martingiset@gmail.com/91623302

Sted:

Frivillighetshuset

Kolstadgata 1, Oslo

Tid:

torsdag 4. april

17:00 – 18:00

Arrangør(er):