Årsmøte Attac Oslo

10. april

18:00 – 20:30

Dattera til Hagen

Store endringer har nylig skjedd innad i Attacs Oslo avdeling. Mens Attac i Oslo tidligere var delt mellom Attac Oslo øst og vest, samt Blindern, så har de to førstnevnte nå gått sammen og skapt Attac Oslo, mens Blindern fortsetter sin eksistens.

Det er rundt 800 medlemmer i Attac Oslo, og det er derfor et enormt potensiale!

Det vil først være et årsmøte kl. 18.00-19.00, og deretter et åpent møte – kl. 19.00-20.30. Deretter følger et årsmøte på 45 min.
Saksliste:
– Vedtekter
– Økonomi
– Aktiviteter fremover – Hva ønsker vi å fokusere og å bruke krefter på?
– Søknader (økonomi) – Seminarer og pamfletter
– Valg av styre og valgkomite
Det er avgjørende at vi finner kandidater til å sitte i styret. Fint om du vil stille selv eller kjenner noen som kan tenke seg å gjøre det. Ikke nøl med å ta kontakt!

Det åpne møtet vil starte med en film om en svært omfattende frihandels- og investeringsavtale som går under navnet Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) på omkring 10-15 min. Deretter holder nestleder i Attac, Lise Rødland, en innledning om TTIP på 30 min. før vi slipper til spørsmål og åpner for debatt.
TTIP er en avtale mellom EU og USA, som allerede er godt i gang med forhandlingene. Avtalen er også relevant for Norge, og Utenriksdepartementet jobber allerede med den. Forhandlingene gjøres bak lukkede dører, og det er kun etter massivt press fra sivilsamfunn at ett av avtalens kapitler er blitt offentliggjort. I Norge har avtalen i liten grad blitt diskutert til nå. Blir den innført, kommer vi til å kjenne det på kroppen – så hvorfor ikke sette seg litt inn i hva vi går i møte?

Vi avslutter den åpne delen med å høre hvilke ideer folk har når det kommer til aktiviteter vi bør gjennomføre. Dette er med andre ord en ypperlig anledning for deg som ønsker å bli mer aktiv når det kommer til Attacs merkesaker. Vi trenger deg!

Sted:

Dattera til Hagen

Grønland 10, Oslo

Tid:

torsdag 10. april

18:00 – 20:30

Arrangør(er):