Årsmøte for Attac Studentlag Oslo

22. februar

18:00

Studenterhuset

(English below)
Velkommen til årsmøte med Attac Studentlag Oslo!
Attac er en internasjonal organisasjon som jobber for at livene til mennesker verden over og framtida til planeten ikke skal avgjøres av jag etter profitt. Vi jobber for at den digitale teknologien, skattesystemet, finanssystemet og handelsavtalene skal tilrettelegges for folket og miljøet, ikke storkapitalen. Studenter er uvurderlige i denne kampen. Bli med på årsmøte til Attac Studentlag Oslo hvis du er interessert i å engasjere deg!
På dette møtet vil studentlaget velge et nytt styre for det kommende året og diskutere planer for våren. Alle er velkomne, uansett om du er medlem i Attac fra før eller ikke.
Møtet blir holdt på Studenterhuset i Schultz’ gate 29. Det blir kaffe og mat. Ses der!
—–
Welcome to the annual meeting of Attac Studentlag Oslo!
Attac is an international organisation that works for a world where the lives of people all over the world and the future of the planet is not determined by the chase for profit. We work for that the digital technology, the tax system, the financial system and the trade agreements should be in favor of the people and the environment, not the big capital. Students are invaluable in this struggle. Come to the annual meeting of Attac Studentlag Oslo if you are interested in getting engaged!
In this meeting the student association will elect a new board for the coming year and discuss plans for the spring. Everyone is welcome, whether you are a member of Attac already or not.
The meeting will be held at Studenterhuset in Schultz’ gate 29. There will be food and coffee. See you there!

Sted:

Studenterhuset

Schultz’ gate 29, Oslo

Tid:

tirsdag 22. februar

18:00

Arrangør(er):