Årsmøte Oslo og omegn 2023

13. februar

18:00 – 20:00

Frivillighetshuset, K2 (7. etasje)

Årsmøtet er åpent for alle medlemmer, og både aktive og ikke-aktive medlemmer oppfordres til å delta. Dette blir en flott måte å bli informert om hvordan lokallaget har jobbet og kommer til å jobbe med Attacs kjernesaker fremover. Det vil også bli valgt delegater til Attac Norges landsmøte 4.-5. mars.

Saksliste:

 1. Konstituering
  • Godkjenning av saksliste
  • Valg av referent og ordstyrer
 2. Årsberetning
  • Interimstyret går gjennom hva vi har gjort i året som har gått.
 3. Arbeidsplan for lokallaget
  • Styret har laget et utkast til arbeidsplan, men vi ønsker gjerne påfyll og innspill på årsmøtet. Vi åpner opp for generelle innspill, forslag og ideer til aktiviteter i året som kommer.
  • Vedtak av arbeidsplan
 4. Valg av delegater til landsmøtet
  • Attac Oslo og Omegn har hele 7 delegater. Landsmøtet er i tillegg til å være Attacs øverste organ, også et politisk verksted og et godt sted å bli mer aktiv/kjent med organisasjonen.
 5. Valg av styret
  • Innstilling til styre ligger til grunn

Sakspapirer (blir tilgjengelig på møtet):

 • Årsberetning Attac Oslo
 • Innstilling til styret, ordstyrer, referent.
 • Innstilling til delegater på landsmøtet
 • Styrets forslag til arbeidsplan

Ta gjerne kontakt med lokallagsleder Martin Giset på 91623302/martingiset@gmail.com hvis du kunne tenke deg å være delegat til landsmøtet eller har andre spørsmål.

Sted:

Frivillighetshuset, K2 (7. etasje)

Kolstadgata 1, Oslo

Tid:

mandag 13. februar

18:00 – 20:00

Arrangør(er):