Innledning på landsmøtet 2013

Attac Norges landsmøte og landsseminar 2014

1. mars – 2. mars

Hele dagen

Frivillighetshuset

Første helga i mars er det klart for det 13. ordinære landsmøtet i Attac Norge. Nytt av året er også at vi arrangerer landsseminar. Tidligere har årsmøtet vært fordelt på to dager, men i år vil selve det formelle møtet være kortere, mens verksteder og politiske innledninger er skilt ut som eget landsseminar. Landsseminaret er åpent, men for de som ikke er landsmøtedelegater så krever det egen påmelding (til attac@attac.no).

Landsmøtet velger leder og styre i Attac, lager arbeidsplan og budsjett for året som kommer. Landsmøtet kan også gjøre endringer i politisk plattform og vedtekter. Til landsmøtet kommer delegater fra alle lokallagene. De velges på lokallagenes møter i forkant av landsmøte.

 

Landsmøte 2014: Styrets forslag til dagsorden

8.45- 9.15            Enkel frokost/kaffe

9.15- 9.35            Konstituering og gjennomgang av landsmøtepapirene
– Godkjenning av innkalling og dagsorden
– Valg av møteledelse og referenter
– Godkjenning av forretningsorden og andre sakspapirer

9.35- 10.20         Leders tale, beretninger og generaldebatt
– Lokallagene, styret og kontrollkomiteen legger fram sine årsberetninger.
– Debatt.

10.20- 10.30        Pause

10.30 – 11.30      Arbeidsplan
– Fremlegging av styrets forslag
– Debatt og vedtak

11.30- 12.00       Regnskap og budsjett
– Presentasjon av regnskap 2013
– Fremlegging av forslag til budsjett 2014. Debatt og vedtak.

12.00 – 13.00       Lunsj

13.00- 13.45       Uttalelser
– Debatt og vedtak

13.45- 14.15       Politisk plattform og vedtekter
Debatt og vedtak

14.15 – 14.45      Valg
– Styre, valgkomité, kontrollkomité og revisor

14.45                    Landsmøtet avsluttes, pause fram til seminar kl. 15.30

 

Program for landsseminar lørdag 1. mars

15.30- 16.00       FOLK FORAN FINANS!
– Fortsatt fri flyt. Som om finanskrisa aldri skjedde.
Ved Benedikte P. Hansen

16.00- 16.15        Pause

16.15- 17.00       NÅR POLITIKK ER HANDELSHINDRING
– Alt du må vite om handelspolitikk i 2014!
Ved Lise Rødland

17.00- 17.45       DIKTATORER OG LATE GREKERE?
– Hva er gjeld, og hvordan oppstår gjeldskriser? Hva er løsningene?
Ved SLUG

17.45- 18.30       ORGANISASJONSSKOLEN I
Hvordan jobbe med Attac-saker i lokallag og utvalg? Hva er en kampanje? Hvordan få gjennom budskapet?
Ved Vegard T. Foseide

19.00-                   MIDDAG OG FEST!

 

SØNDAG 2. MARS

10.00- 10.45       DET NYTTER Å KJEMPE!
– Kamp og tiltak mot skatteparadis i Norge og Europa.
Ved Roswitha Rosner og Sigrid Jacobsen

10.45- 11.00       Pause

11.00- 11.30       ORGANISASJONSSKOLEN II
Hvordan organisere et seminar?
Ved Audun Bergwitz

11.30- 12.15       TROIKA PARTY!
– Hva skjedde egentlig i Europa?
Ved Martin Giset

12.15- 13.00        Lunsj

13.00- 13.45       IT’S THE ECONOMY, STUPID!
– Hvilken finansregulering vil vi ha?
Ved Petter Håndlykken

13.45- 14.00        Pause

14.00- 14.30       #YOLO
– Attac Norge og veien videre
Ved Petter S. Titland

14.30                    Vel hjem!

Sted:

Frivillighetshuset

Kolstadgata 1, Oslo

Tid:

lørdag 1. mars

Hele dagen

Arrangør(er):