Attac Oslo øst inviterer til film og debatt!

29. august

18:00 – 21:00

Dattera til Hagen

Dagens politikk for å håndtere internasjonal økonomisk turbulens kan kun midlertidig stabilisere verdensøkonomien. Den internasjonale økonomien er fundamentalt ustabil og uegnet til å møte behovene til verdens befolkning. Vi må derfor se oss om etter alternative måter å tenke på. ”Tenk globalt, handle lokalt”, er det et sitat som sier.

Attac Oslo øst inviterer med dette til film og debatt den 29. august kl. 18.00-21.00 på Dattera til Hagen – Grønland.

– Visning av filmen The Economics of Happiness av Helena Nordberg-Hodge, som med denne filmen har inspirert og motivert en hel verden! Vandana Shiva, Bill McKibben, David Korten og mange andre får her alle bidra med sin visdom!

– Innlegg av økonomiprofessor Erik S. Reinert – En av verdens ledende utviklingsøkonomer og seniorrådgiver i Res Publica. I 2000 grunnla han The Other Canon, et nettverk som definerer seg selv som et alternativ til det tradisjonelle økonommiljøet.

Gratis inngang – Velkommen!

Se: Trivselsøkonomi – til beste for mennesker og miljø

Sted:

Dattera til Hagen

Grønland 10, Oslo

Tid:

mandag 29. august

18:00 – 21:00

Arrangør(er):