Kunnskap for aktivisme - Attac-skolen

Attac-skolen: Handel

24. mai

10:00 – 16:00

Solidaritetshuset (3. etasje Frivillighetshuset)

Etter flere år med i dvale i forhandlingene står igjen kampen om den globale handelspolitikken. Den globale maktbalansen er endret, men de nye avtalene som er på trappene vil likevel undergrave demokrati og sosial utvikling. I de nye avtalene er følgene på spill:

  • Globale selskaper vil få mulighet til å saksøke stater som innfører lovverk som hindrer deres profitt
  • Privatisering av offentlige tjenester blir avtalefestet
  • Regulering av finanssektoren blir avtalebrudd
  • Faglige rettigheter, miljøvern, velferdsstat og forbrukervern blir «handelshindringer» som skal vekk.

Attac Norge inviterer derfor til skolering om handelspolitikk, fra bunn av, nettopp for å gjøre oss istand til å gjøre en annen verden mulig. Vi har vunnet før, og vil vinne igjen.
Vi trenger DEG! Kom på en inspirerende dag med Attac-skolen, lær av de beste, og bli med på laget.

Påmelding til attac@attac.no. Ingen deltageravgift.

Program:

Hver bolk varer i 40 minutter. Innledningene er på 20 minutter, og det er tid til en 20 minutters samtale etter hver innledning.

10.15 – 10.55
Introduksjon ved Lise Rødland, nestleder i Attac. Hvordan jobbe politisk med handel? Hva kan vi gjøre? Introduksjon med praktiske eksempler på hva man faktisk gjør når man jobber politisk med handel.

10 min. pause

11.05 – 11.45
Historien om bevegelsen for en annen handelspolitikk. Ved Helene Bank, For Velferdsstaten og Handelskampanjen.

11.45 – 12.30
Lunsj

12.30 – 13.10
Norge og handelspolitikk. Hva er posisjonene, og hva holder «vi» på med? Ved Heidi Lundeberg, Latin-Amerikagruppene i Norge (LAG) og Handelskampanjen.

10 min. pause

13.20 – 14.00
Mylderet av forkortelser: Aktuelle avtaler. TTIP, TISA, BITS, EFTA og WTO. Ved Alberto Valiente Thoresen, Arbeidsutvalget i Attac.

5 minutter pause og inndeling i grupper

14.05 – 14.50
Gruppearbeid med idémyldring

14.50 – 15.20
Oppsummering av gruppearbeid

15.20 – 16.00
Konkretisering av ideer og planlegging

Kunnskap for aktivisme - Attac-skolen

Sted:

Solidaritetshuset (3. etasje Frivillighetshuset)

Kolstadgata 1, Oslo

Tid:

lørdag 24. mai

10:00 – 16:00

Arrangør(er):