Attacs ettermiddagskaffe: Finansialisering av natur

16. juni

16:30 – 17:15

Zoom

Finansialisering refererer generelt til den økende dominansen av økonomiske motiver og organisasjoner i driften av økonomien, og til veksten i finanssektoren relativt til resten av økonomien. Denne endringen er tilskrevet dereguleringen av finanssektoren.
Etter finanskrisen fikk de innovative finansielle instrumentene et dårlig rykte. Nå ser vi at de fortsatt blir oppmuntret på miljøpolitiske områder. Vi går fra reguleringer til markedsbaserte løsninger.
Hva skjer når vi finansialiserer naturen? Hvilken rolle har staten i tilretteleggelsen for dette? Hvordan skal Attac Norge jobbe med disse problemstillingene i møte med internasjonale forhandlinger og lokale miljøtiltak?
Økologisk økonom, Tone Smith, tar turen digitalt innom for å snakke om sitt nye notat (kommer snart) om finansialisering av natur.
Det blir 30 min innledning og 15 min prat!

Sted:

Tid:

16. juni

16:30 – 17:15

Arrangør(er):