Bedre rustet mot finanskriser?

28. mars

18:30 – 19:30

Solidaritetshuset (Attac-kontoret)

Finanskriseutvalget ble oppnevnt i juni 2011 og avga sin innstilling i form av en offentlig utredning den 25. januar i år.  Utredningen foreslår tiltak som skal gjøre Norge bedre rustet til å møte framtidige liknende kriser.

Vi har fått et av medlemmene i utvalget, Bent Sofus Tranøy, til å innlede om innstillingen og om arbeidet i utvalget. Han vil presentere de viktigste konklusjonene i utredningen og si litt om de viktigste skillelinjene i diskusjonene i utvalget.

Utvalget går inn for særskilt skattlegging av finansinstitusjonene for å rette opp markedssvikt, fremme finansiell stabilitet og bidra til å finansiere statlig inngripen ved en krise (såkalt stabilitets­avgift).  Utvalget kommer videre med forslag for videreutvikling av finansmarkeds­reguleringen i Norge både av banker, verdipapirmarkedene og livsforsikrings- og pensjons­området. Utvalget vil også ha økt nordisk samarbeid om finansmarkedsregulering, det vil utrede skatt på merverdi av finansiell tjenesteyting, samt ha tiltak for å bedre forbrukervernet i finansmarkedene.

Finansdepartementet har sendt utredningen på høring med frist 3. mai 2011. Møtet er derfor ekstra aktuelt for de som vil uttale seg i høringen, og vil ha innspill direkte fra ett av medlemmene  i utvalget.

Bedre rustet mot finanskriser?

Tid: Mandag 28. mars kl. 18.30 – kl 19.30

Sted: Solidaritetshuset

Fredensborgveien 6, Oslo

Det såkalte ”Finanskriseutvalget” ble oppnevnt i juni 2011 og avga sin innstilling i form av en offentlig utredning den 25. januar i år. Utredningen, med tittelen ”NOU 2011:1 Bedre rustet mot Finans­kriser”, foreslår tiltak som skal gjøre Norge bedre rustet til å møte framtidige liknende kriser. Finansdepartementet har sendt utredningen på høring med frist 3. mai 2011.

Utvalget går inn for særskilt skattlegging av finansinstitusjonene for å rette opp markedssvikt, fremme finansiell stabilitet og bidra til å finansiere statlig inngripen ved en krise (stabilitets­avgift). Utvalget kommer videre med forslag for videreutvikling av finansmarkeds­reguleringen i Norge både av banker, verdipapirmarkedene og livsforsikrings- og pensjons­området. Utvalget vil også ha økt nordisk samarbeid om finansmarkedsregulering, det vil utrede skatt på merverdi av finansiell tjenesteyting, samt ha tiltak for å bedre forbrukervernet i finansmarkedene.

Et av medlemmene i utvalget, Bent Sofus Tranøy, vil innlede om innstillingen og om arbeidet i utvalget. Han vil presentere de viktigste konklusjonene i utredningen og si litt om de viktigste skillelinjene i diskusjonene i utvalget. Kanskje har han også noen forslag til temaer han mener de som uttaler seg om høringen spesielt bør vektlegge i sine kommentarer?

Sted:

Solidaritetshuset (Attac-kontoret)

Fredensborgveien 6, Oslo

Tid:

mandag 28. mars

18:30 – 19:30

Arrangør(er):