Bli med i våre arbeidsgrupper

17. februar

18:00 – 19:00

Har du lyst til å vite mer om hvordan vi jobber i Attac og hvordan du kan bli med? Vi inviterer til informasjonssamling for potensielle nye aktivister i Attac Norge!

Kanskje DU har lyst til å være med og endre verden?!

Attac har lokallag og tematiske arbeidsgrupper som jobber med å sette fokus på global ulikhet og miljøproblemer . samt å finne løsningene på disse. På dette møtet kan du bli bedre kjent med de tre arbeidsgruppene som er aktive (i Oslo) nå:

  • Finans

Finansgruppa er en nystartet arbeidsgruppe som jobber for et mer demokratisk finanssystem. Akkurat nå fokuserer gruppa spesielt på hvordan vi kan få til en mer aktiv politisk styring av sentralbanken for å redusere ulikhet og finansiere et rettferdig grønt skifte.

  • Miljø og økonomi

 

  • Digital økonomi

 

Arbeidsgruppene er for deg som både ønsker å lære mer om et tema og bidra til å finne nye politiske løsninger. Du trenger ikke å være ekspert for å bli med i arbeidsgruppene, men litt grunnleggende forståelse rundt temaene er ønsket. Viktigst er det at du har lyst til å være med på å arbeide for en annen verden, og på veien lære og tenke sammen med andre. Arbeidet i arbeidsgruppene veksler mellom studier og diskusjoner om problemer og løsninger, mer konkrete grep som å lage aksjoner, seminarer og kampanjer, og direkte politisk påvirkning.

Møtet foregår på Zoom, hvor vi får en presentasjon av hver arbeidsgruppe om hva deres arbeid framover vil innebære. Leder i Attac vil også innlede om organisasjonen og det samlede arbeidet for året. På samlingen blir det mulig å stille spørsmål, og du vil få kontakt med den gruppen du er interessert i.

Vi håper på å se deg der slik at vi sammen kan arbeide for en annen verden!

Sted:

Tid:

onsdag 17. februar

18:00 – 19:00

Arrangør(er):