Bli med og utvikle et ikke-kommersielt boligtilbud i Oslo

3. juni

19:00 – 20:30

EN BY FOR ALLE – HVA ER MULIG?

ZOOM-MØTE  TORSDAG, DEN 3. JUNI, KLOKKA 19.00

Hvordan kan et sosialt og økologisk bærekraftig boligsamvirke organiseres, juridisk, økonomisk og politisk?

Kjetil Gyberg som har skrevet «Boligdrømmen», en bok om ikke-kommersielle boligsektorer i ulike europeiske land, vil innlede om dette og være med på samtalen. En representant for Tøyen Boligbyggelag vil  bidra med deres idéer og erfaringer.

Hvis vi får tid, vil vi diskutere gruppens «plattform». Forslag:

Vi vil bidra til:

  • Solidaritet med boligbevegelser i andre land.
  • Kunnskap om boligspekulasjon og finansialisering av boligsektoren internasjonalt og nasjonalt.
  • Analyse av hvordan stigende boligpriser er «motor» i dagens lånefinansierte ukritiske økonomiske vekst.
  • Å utvikle non-profit-alternativer til den ensporete eierlinja i den norske boligpolitikken.
  • Argumentasjon for hvordan ikke-kommersielle økonomiske sektorer kan være viktige bidrag til den grønne omstillingen.

 

Sted:

Tid:

torsdag 3. juni

19:00 – 20:30

Arrangør(er):