Debatt Arendalsuka: Profitt i offentlig sektor. Er det greit?

13. august

19:00

Arendal bibliotek

Noen selskaper tjener mye penger på å drive offentlige tjenester i Norge. Mange av disse selskapene sender overskuddet sitt rett til skatteparadis. Vi betaler skatt for at selskapet skal gjøre en tjeneste, men de vil ikke betale skatt selv.

Den offentlig velferden vokste en gang fram som et felt fritatt for profittag. Befolkningens grunnleggende behov skulle ivaretas. Dette velferdssystemet blir i større grad underlagt kortsiktige interesser til profittkrevende investorer.

Fellesskapet finansieres av skatter, og når skatteinntektene minsker øker presset på å kutte i offentlig sektor. Attacs svar på presset på fellesskapet er å stanse selskapers bruk av skatteparadis og stanse konkurranseutsettingen av offentlige tjenester.

Vi inviterer folkevalgte politikere fra Arendal til diskusjon om konkurranseutsetting og profitt i offentlig sektor.

Ordstyrer
Martin Ulvestad Østerdal, generalsekretær LNU

I panelet
Ap: Nina Jentoft
H: venter på navn
SV: Rune Sævre
KrF: Ingebjørn Berstad Torp

Sted:

Arendal bibliotek

Torvet 6, Arendal

Tid:

torsdag 13. august

19:00

Arrangør(er):