Demokratiseminar: Demokrati i krise?

8. februar

10:00 – 16:00

Kongsberg rådhus

«Folket bør utøve den lovgivende makt»

Er en fornying av demokrati mulig?

Attac Buskerud inviterer til seminar om utvidet demokrati.
Formiddag: Demokrati i krise?

Mange er ikke fornøyd med mulighet til folkelig deltakelse. Men: hvor kommer egentlig demokratiet fra? Finnes alternativer eller former som kan styrke (lokal)demokrati?

Innledere:
Mona Ringvej: Demokrati, meningsfrihet og deltakelse – hvor kommer det fra?
Einar Braathen: Hvorfor og hvordan utvide dagens demokrati
Inger Johanne Norberg: Medvirkning og deltakelse for lokalsamfunnet i et utviklingsperspektiv
Gernot Ernst :  Gamle tradisjoner og nye former: Eksempel Sveits  og ”Liquid Friesland
Christian Hintze Holm: Demokrati i kommune-Norge – kritiske anmerkninger

Ettermiddag: Hvordan kan det forbedres lokaldemokratiet  –  eksempel Kongsberg

Flere politiske prosesser i Kongsberg var veldig omdiskutert: Kultur- og Kunnskapspark (KKP), Distriktsskoler eller Villa Ro er eksempler. Kan vi lære noe av det? Er forslag som folkeavstemninger, forsamlinger eller deltakende budsjettering en mulig løsning eller bare ønskedrøm? Med politiske representanter fra kommunestyret i Kongsberg

Ingen deltakeravgift. Påmelding til gernot_ernst@yahoo.no

Sted:

Kongsberg rådhus

Kirkegata 1, Kongsberg

Tid:

lørdag 8. februar

10:00 – 16:00

Arrangør(er):