Demokratisk Digitalisering: Åpent møte

26. mars

16:30 – 17:30

Harriet Holters hus (UiO Blindern)

Tilstanden i den digitale økonomien er dyster: Bare en håndfull gigantselskaper kontrollerer store deler av internett, finansierer seg selv med risikokapital og overvåkningsbasert reklame og kontrollerer de viktigste plattformene for demokratisk dialog. I tillegg er hele bransjer og offentlig forvaltning i ferd med å bli avhengige av private skytjenester og bygger stadig mindre egen infrastruktur og kompetanse.

Vi i Attac Norge har etablert en faggruppe for demokratisk digitalisering, der vi ønsker å forstå og diskutere problemene i norsk og europeisk digital politikk og få til konkrete politiske endringer. Kom og få en innføring i vår politikk og diskuter planene våre for det kommende året.

Sted:

Seminarrom 150Harriet Holters hus (UiO Blindern)

Moltke Moes vei 33, Oslo

Tid:

tirsdag 26. mars

16:30 – 17:30

Arrangør(er):