top secret

Demonstrasjon: Vi krever åpenhet om handelsavtaler!

12. juni

09:15

Eidsvolls plass (foran Stortinget)

top secret

Fredag 12. juni skal Stortinget behandle et representantforslag om offentliggjøring av rammeteksten til den flerstatlige avtalen om tjenester (Tisa – trade in services agreement). Vi aksjonerer for å vise at vi støtter forslaget om mer åpenhet om handelsavtaler! For å sikre en god og redelig offentlig debatt støtter vi forslagsstillerne i deres krav om at rammeteksten offentliggjøres.

Debatten rundt Tisa har til nå vært basert på lekkasjer og annenhåndsinformasjon. Tisa forhandles utenfor WTO, og sivilsamfunnsaktører og folkevalgte har derfor ikke innsyn i hva det forhandles om. Flere sivilsamfunnsorganisasjoner og fagforeninger er redd avtalen vil presse gjennom økt privatisering, vingeklippe demokratiet og gjøre det umulig for oss å ta tilbake privatiserte tjenester til felles eie. Regjeringen påstår at dette ikke er tilfelle. Så lenge forhandlingene holdes hemmelige og lekkasjene tyder på noe helt annet, kan vi umulig la oss berolige av lovnader. Bare ved å offentliggjøre rammeverk og andre forhandlingstekster kan disse avtalene få en reell demokratisk behandling.

Offentliggjøringen av rammeverket til Tisa vil også være et viktig steg på veien mot mer åpne forhandlinger om handels- og investeringsavtaler.

Tilsluttede organisasjoner:
Nei til EU​
Ungdom mot EU​
NTL UiO​
Postkom​
Folkeaksjonen mot TISA​
Changemaker Norge​
NTL UNG​
LO i Oslo​
Industri Energi​
El & It Forbundet Norge​
Latin-Amerikagruppene i Norge​
Rødt​
Handelskampanjen​
Industri Energi Ungdom​
Senterungdommen​
Rød Ungdom​
Sosialistisk Venstreparti​
Norges Sosiale Forum​
Spire​
Feministisk Initiativ – Oslo​

Flere organisasjoner kommer. Ønsker din organisasjon å tilslutte seg demonstrasjonen? Send en mail til lise@attac.no. Sammen er vi sterke!

Demonstrasjonen på Facebook

Sted:

Eidsvolls plass (foran Stortinget)

Eidsvolls plass, Oslo

Tid:

fredag 12. juni

09:15

Arrangør(er):