Handelsdebatten - demokrati

Den Store Handelsdebatten

21. august

18:00

Blå

Handelsdebatten - demokratiHandelskampanjen inviterer til politisk debatt om “global handel og frihandelsavtaler – hva virker og hvorfor?”

Bakteppet er Stortingsvalget til høsten, hvor handelspolitikk og internasjonalt samarbeid kommer til å spille en viktig rolle. Vi inviterer partiene til debatt for å klargjøre deres handelspolitikk, så dere velgere kan gjøre et informert valg til høsten!

Panel:
Alle partiene – oppdatering kommer!

Program:
Dørene åpner kl 18:00
18.30 – 20.00: Politisk debatt
20:30 – Konserter og kulturinnslag (tba)


Temaene for debatten er:

1. Handel og demokrati
En stat trenger politisk handlingsrom for å sikre en god produksjon, matsikkerhet, arbeidsrettigheter og miljø. Handelsavtaler som forsøker å fryse dagens politikk for fremtidige generasjoner vil gjøre nettopp det motsatte.
Nøkkelord: investorers behov for forutsigbarhet versus framtidas behov, investor- stat tvisteløsning (ISDS), skralleklausul og andre politiske låsemekanismer.

2. Handel, klima og miljø
Hvordan sikre at produksjon og handel legger til rette for å ivareta klima- og miljøhensyn.
Nøkkelord: energimiks hos ulike land (ulike behov), handel med farlig avfall, forhold til andre internasjonale konvensjoner.

3. Sikkerhet, beredskap og handelspolitikk
Sikkerhet og beredskap blir av mange forstått som bare terror- og militært beredskap. Men beredskap inkluderer også blant annet helse, mat og arbeidsmiljø. Hva slags handelsavtaler trenger vi for å ivareta staters plikt og mulighet til å opprettholde et lands beredskap?
Nøkkelord: matproduksjon, vann, energi, it- outsourcing og sentral infrastruktur.

Sted:

Blå

Brenneriveien 9, Oslo

Tid:

mandag 21. august

18:00

Arrangør(er):