Den store utviklingsdebatten – Hvor ble det av ulikheten i utviklingspolitikken?

16. august

20:30 – 21:30

Bærekraftscenen (Arendal kino)

Globalt øker forskjellene mellom de fattigste og de rikeste menneskene i verden, og ulikheten øker innad i nesten alle land. Økende ulikhet er et av de største hindrene for å innfri menneskerettigheter og skape mer bærekraftige samfunn. Også klimakrisen er en ulikhetskrise – mellom fattig og rik, mellom land, og mellom generasjoner.  Men hva kan og skal Norge gjøre med dette?

For første gang har Norge en regjering som har det å bekjempe ulikhet som en hovedprioritet i utviklingspolitikken, som er en av seks prioriteringer i Hurdalsplattformen. Universelle støtteordninger og progressiv beskatning har tjent Norge godt, men hva innebærer det i praksis at Støre-regjeringen har satt ulikhet høyere på den utviklingspolitiske agendaen. Og er det mulig for et lite land som Norge å bekjempe ulikhet på en måte som kommer mennesker som lever i ekstrem fattigdom til gode? Vi tar debatten!

Medvirkende
  • Kathrine Sund-Henriksen, Ordstyrer, Forum for Utvikling og Miljø
  • Anne Beate Tvinnereim, Utviklingsminister
  • Lan Marie Berg, Politiker, MDG
  • Kalle Moene, Professor, Universitetet i Oslo
  • Titus Tenga, International Director, Strømmestiftelsen

 

Den Store Utviklingsdebatten er et årlig arrangement under Arendalsuka og tar mål av seg å sette agendaen for de store spørsmålene innen utviklingspolitikken. Årets tema blir ulikhet i utviklingspolitikken. Bakteppet er behovet for økt finansiering for å nå bærekraftsmålene internasjonalt og hvordan Norge kan og bør bidra som et foregangsland.

Forum for Utvikling og Miljø arrangerer dette sammen med en rekke av sine medlemsorganisasjoner, inkludert oss i Attac Norge.

Sted:

Bærekraftscenen (Arendal kino)

Friergangen 3, Arendal

Tid:

onsdag 16. august

20:30 – 21:30

Arrangør(er):