Europeisk sommeruniversitet for sosiale bevegelser

17. august – 21. august

Hele dagen

Hochschule Niederrhein

Det europeiske Attac-nettverket inviterer aktivister fra hele Europa til det Europeiske sommeruniversitet for sosiale bevegelser (ESU). Årets sommeruniversitet avholdes 17.-21. august i Mönchengladbach, Tyskland.

Etter to år med restriksjoner vil sommeruniversitetet på nytt være et sted for livlige møter og diskusjoner. ESU2022 vil være et forum for å forstå dagens kriser, utvikle alternativer, skape solidaritet og planlegge demonstrasjoner og aksjoner.

Sommeruniversitetet er en samling for organisasjoner og bevegelser som jobber for en sosialt rettferdig og økologisk bærekraftig utvikling i Europa og verden, der vi deler erfaringer, kunnskap og strategier for endring. Programmet vil inneholde en rekke seminarer og workshops som tar opp kapitalismens kriser, økologi og klimarettferdighet, feminisme, rasisme og migrasjon, sivile rettigheter og demokrati. I tillegg blir det kulturelle opplegg, lokale aksjoner og mye annet. Attac Norge deltar med arrangementer om finansialisering av natur, demokratisk digitalisering og patenter på COVID-relaterte vaksiner og medisinsk utstyr.

Søk om reisestøtte

Sammen med Norges Sosiale Forum (NSF) ønsker vi i Attac å sende ned en delegasjon med aktivister til Sommeruniversitetet. Det vil bli organisert fellesreise 16. august med buss og tog for de som ønsker det. Dersom man vil delta på fellesreise anslås det å koste rundt 3000 kr tur-retur. For å gjøre det enklere å reise kan man søke Attac og NSF om å få dekket deler av reisekostnadene og deltakeravgift.

Når man deltar på Sommeruniversitetet med støtte fra NSF og Attac står man stort sett fritt til å gjøre det man vil innenfor rammene av konferansen. Vi ønsker samtidig at de som reiser med oss gjennomfører et lite arbeid som kan brukes til å spre erfaringer og kunnskap fra sommeruniversitetet, for eksempel ved å skrive en kort tekst basert på møter man har deltatt på, gjennomføre et intervju med andre deltagere på konferansen, eller lignende.

Du kan søke reisestøtte ved å fylle ut skjemaet under. Vi ønsker å prioritere å støtte de som har størst behov og de som velger å reise på miljøvennlige reisemåter. Fyll også inn skjemaet dersom du ønsker å delta på felles utreise uten å søke støtte eller bare vil få tilsendt mer informasjon. Søknader om reisestøtte vurderes løpende, så søk gjerne tidlig.  Siste frist for å søke om reisestøtte er 10. juni.

Deltakeravgift:

Voksne: 60 euro

Student, pensjonist og lavinntekt: 30 Euro

Solidaritetspris (for de som ønsker å bidra litt ekstra): 90 euro

Overnatting:

Arrangøren vil legge til rette for overnatting i telt på en leirplass i nærheten av universitetet, og det vil også være mulig å overnatte gratis i hjemmene til lokale aktivister. Overnatting på hotell eller gjestehus i byen er også en mulighet, men vil ikke kunne dekkes av Attac/NSF.

 

Mer informasjon om og program for sommeruniversitetet finner du på Sommeruniversitets nettsider. Påmeldingen til sommeruniversitetet er nå åpen, og man må selv ta ansvar for påmeldingen til selve arrangementet.

Påmelding til selve arrangementet
 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med attac@attac.no

Feil: Kontaktskjema ble ikke funnet.

Sted:

Hochschule Niederrhein

Reinarzstraße 49, Mönchengladbach

Tid:

onsdag 17. august

Hele dagen

Arrangør(er):