Et oljefond for en ny tid

14. august

12:30 – 14:00

Clarion hotell Tyholmen

Oljefondets markedsverdi er i dag på over 8000 milliarder kroner, og er dermed verdens største statlige investeringsfond. Som deleier i nærmere 9000 selskaper, det vil si 1,3 % av verdens børsnoterte selskaper, har Norge blitt en internasjonal økonomisk stormakt.

Men samtidig som oljefondet har vokst seg større og større har også verden endret seg. Klimaendringer, økende økonomisk ulikhet, krig og konflikt, gjeldskriser og politisk ustabilitet, som igjen har ført til økt migrasjon, truer både dagens og fremtidige generasjoner. Oljefondet regnes fortsatt som ledestjerne på etikk og ansvarlighet i globale investormiljøer, men er det nåværende mandatet til verdens største fond rustet til å møte denne utviklingen? Og er norske politikere sitt ansvar bevisst?

Program:

12:00-12:30 Lunsj

12:30-12:35 Velkommen v/ organisasjonene

12:35 -12:50 Lansering av rapporten «Et oljefond for en ny tid» v/Sony Kapoor.

12:50-13:20 Kommentarer til rapporten v/ Beate Sjåfjell, Dag O.Hessen og Storebrand

13:20-14:00 Politikerdebatt m/ Himanshu Gulati (FrP), Heidi Nordby Lunde (H), Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Irene Johansen (AP), Geir Pollestad (SP), Snorre Valen (SV).

Ordstyrer: Veslemøy Østrem, Aftenposten.

Møtet arrangeres i samarbeid med Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Amnesty International Norge, Framtiden i våre hender, Forum for Utvikling og Miljø, Handel og Kontor, Foreningen for Internasjonale Vannstudier, Regnskogsfondet, Changemaker, Støttekomiteen for Vest-Sahara, Latin-Amerikagruppene, SLUG – Nettverk for ansvarlig gjeldspolitikk og Fellesrådet for Afrika.

Sted:

Clarion hotell Tyholmen

Teaterplassen 2, Arendal

Tid:

mandag 14. august

12:30 – 14:00

Arrangør(er):