EU og den franske venstresida + Årsmøte i Attac Oslo

6. februar

19:00 – 21:30

Skatten Oslo

Innledning før årsmøtet:

Den franske venstresiden var tidlige pådrivere for det europeiske fellesskapet. For dem framsto unionen som en mulighet til å innføre en solidarisk velferdspolitikk på tvers av kontinentet. Det var også under Sosialistpartiets ledelse at eurosamarbeidet og andre store integrasjonsprosesser ble inngått. I den mer radikale delen av venstresiden, som i Kommunistpartiet, fantes det en utbredt skepsis til unionen, men kritikken ble ofte ofret for å kunne samarbeide med sosialistene.

Slik ble det til at det høyrepopulistiske partiet Front National (i dag Rassemblement National) fikk monopol på å formidle EU-kritikk i Frankrike. Dette har imidlertid endret seg de siste ti årene. Jean-Luc Melenchon, som fikk 20 prosent av stemmene i presidentvalget i 2017, har bygd et EU-kritisk alternativ på den franske venstresiden. Men spørsmålet er fortsatt ikke avklart. Hans bevegelse, La France insoumise (Det ukuelige Frankrike), har ikke klart å ta endelig stilling til hva de vil gjøre med EU-samarbeidet. De står overfor samme dilemma som andre venstrepartier i Europa: Skal de forsøke å reformere EU, eller bryte helt og dermed oppgi det europeiske fellesskapet? Er det i det hele tatt mulig å innføre økonomisk venstresidepolitikk innad i EU?

Ingrid Grønli Åm, journalist i Morgenbladet (tidl. Klassekampen og Le Monde diplomatique) og forfatter av boken Hjelp, vi er i EU!: Den franske venstresidas uløste dilemma, vil gå gjennom utfordringene som Frankrikes venstreside står overfor i møte med EU.

Martine Kopstad Floeng, leder i Attac Norge, vil gi et innblikk i diskusjonene som foregår blant Attacs europeiske søsterorganisasjoner om hvilken strategi man bør velge i møte med EU, og hvordan vi kan fremme en EU-kritikk som ikke går på høyrepopulistenes premisser.


Årsmøte
Etter innledningen går vi over til årsmøtet i Attac Oslo. Dagsorden for møtet er:

  • Orientering om arbeidet i året som har gått
  • Diskusjon om hva Attac Oslo bør gjøre i det neste året
  • Valg av styre til lokallaget
  • Diskusjon om Attac Norges arbeidsplan for 2019-2020
  • Valg av delegater til Attac Norges landsmøte i mars

Sted:

Skatten Oslo

Hagegata 24, Oslo

Tid:

onsdag 6. februar

19:00 – 21:30

Arrangør(er):