Europeisk aksjonsdag mot TISA

11. oktober

14:00 – 15:00

Eidsvolls plass (foran Stortinget)

Vekkerklokka JPGPolitikerne sover i timen. Ta med en vekkeklokka og bli med på markering foran Stortinget.

Det virker som stortingspolitikere ikke vet hvilke konsekvenser Avtalen om handel med tjenester (TISA) får for demokratiet vårt. Første gang Stortinget ble orientert om TISA var i Statsbudsjettet for 2014, hvor avtalen blir nevnt med tre setninger.

TISA er en forkortelse for Trade in Services Agreement og forhandles frem med stor grad av hemmelighold, med Norge som aktiv pådriver. TISA skal først og fremst beskytte investors rettigheter. Avtalen vil presse fram konkurranseutsetting og privatisering av offentlige tjenester på alle felt, hindre regulering av finanssektoren og undergrave personvernlovgivning på nett. Men vi har stoppet lignende avtaler før, og vil gjøre det igjen med din hjelp! 

Den 11. oktober samles sivilsamfunnet og fagforeninger i hele Europa til aksjonsdag mot de nye handelsavtalene som nå forhandles frem utenfor WTO-systemet. Næringslivet er med i prosessen – resten holdes utenfor.

Oppropet:

Politikerne sover i timen:
TISA-avtalen er et angrep på demokrati og velferd

TISA er en frihandelsavtale for tjenester som vil gjøre det obligatorisk å konkurranseutsette og privatisere nesten alle offentlige tjenester i Norge. Alle markeder skal åpnes opp for konkurranse fra de største utenlandske selskapene. Det blir ulovlig å utvide offentlig sektor. Finansreguleringer kan bli skrudd tilbake til tiden før finanskrisen. Personvernet blir svekket, fordi informasjonen om deg skal flyte fritt. Avtalen forhandles fram i hemmelighet og med Norge som aktiv pådriver.

TISA er en avtale som beskytter store næringsinteresser mot demokratiet. TISA forhandles frem utenfor Verdens Handelsorganisasjon (WTO) og dreier seg ikke om handel i normal forstand. Alle demokratiske reguleringer som hindrer store selskapers profitt skal vekk.

TISA-avtalen vil ramme alle tjenestesektorer, og er et angrep på reguleringer innen transport, vannforsyning, post, TV, radio, bygg og anlegg, detaljhandel, utdanning, miljø, forbrukerbeskyttelse, finans- og forsikringstjenester, helse- og sosialtjenester, turisme og regulering av tjenester innen fritid, kultur og sport.

Avtalen forhandles fram av en gruppe på 50 land som kaller seg for «Really Good Friends of Services». Sannheten er at de snarere er riktig gode venner av multinasjonale selskaper i tjenestesektoren.

De hemmelige forhandlingene har pågått i flere år, men ingen politikere har engasjert seg i saken. De lar handelsbyråkratene styre alt. Politikerne sover i timen, og vi må vekke dem! Demokratiet og velferden vår er truet. Men vi har stoppet lignende avtaler før og vil gjøre det igjen.

Vi vet hva konsekvensene av en slik avtale blir: Mer privatisering og flere angrep på arbeidsrettigheter og reguleringer som styrker oss som samfunn. Vi godtar ikke forhandlinger bak lukkede dører.

Attac og de tilsluttede organisasjonene krever at norske myndigheter ikke driver hestehandel med vårt demokrati.

Tilsluttede organisasjoner:
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Norsk Transportarbeiderforening
Nei til EU
Oslo Nei til EU
NTL UiO
NTL Sentralforvaltningen
Latin-amerikagruppene i Norge (LAG)
Handelskampanjen
For Velferdsstaten
Motmakt Oslo
Rødt
Sosialistisk Ungodm
Industri Energi Ungdom

Les mer om TISA 

Les mer om den europeiske aksjonsdagen

Sted:

Eidsvolls plass (foran Stortinget)

Eidsvolls plass, Oslo

Tid:

lørdag 11. oktober

14:00 – 15:00