På den andre siden av finanskrisa – Norge som kreditor

30. januar

19:00 – 21:00

Auditoriet, Heggen videregående skole

Rapportlansering
På den andre siden av finanskrisa – Norge som kreditor

Med
– Ingrid Hjertaker, forfatter av rapporten ”Norge som kreditor”
– Luís Bernardo, Attac Portugal
– Benedikte Pryneid Hansen, Attac Norge

Da den finansielle kollapsen var et faktum økte den rød-grønne regjeringa de offentlige investeringene for å holde økonomien i gang. I dag er vi en stor kreditor i et kriserammet Europa og er slik med på å sette betingelser om innstrammingspolitikk og markedsretting som kriseløsning.
De økonomiske og sosiale konsekvensene er tydelige, og konsekvensene for demokratiet blir stadig mer alvorlig. Hvor lenge vil vanlige folk i de kriserammede landene finne seg i å måtte betale for en krise de ikke føler de har vært med å skape? Innstrammingspolitikken fra Troikaen skaper grobunn for ikke-demokratiske bevegelser, og sosial uro og fallende tillit i samfunnet.

I rapporten ”På den andre sida av finanskrisa – Norge som kreditor” ser vi på Norges utlån til EUs krisefond og IMF, eierskap i statsgjeld og norske bankers rolle i krisa i Europa, og konsekvensene av vår kreditorrolle. Luís Bernardo fra Attac Portugal vil gi oss et innblikk i konsekvensene i Sør-Europa. Benedikte Pryneid Hansen, leder i Attac Norge, vil fortelle om de alternativene som sosiale bevegelser og fagbevegelsen i Europa nå samler seg om for å få et mer demokratisk og sosialt Europa, og hvilke endringer vi mener Norge må gjøre for å bli en solidarisk nabo.

Seminarrekke:
– Harstad 30. januar
– Tromsø 31. januar
– Trondheim 1. februar
– Ås 2. februar
– Bergen 4. februar
– Oslo 5. februar

Velkommen!

 

Bli medlem i Attac Norge
Send ATTAC til 2030 eller gå til
www.attac.no/meld-deg-inn/

Sted:

Auditoriet, Heggen videregående skole

St. Olavs gt. 91, Harstad

Tid:

onsdag 30. januar

19:00 – 21:00

Arrangør(er):