Krisa i Europa – sett fra Portugal

5. februar

17:30 – 19:30

Kafe Sawol

Attac Norge har besøk av Luís Bernardo fra Attac Portugal. Som en av de som kjemper mot innstrammingspolitikken, midt i krisas kjerneområde, vil han fortelle om de konsekvensene portugisere og andre i Sør-Europa merker på kroppen. En enorm arbeidsledighet, særlig blant ungdom, kombinert med kutt i offentlige budsjetter, har fått alvorlige sosiale konsekvenser. Og når folk tar til gata for å protestere mot denne urettferdige politikken merkes også de demokratiske konsekvensene godt.

Hensynet til vanlige folk er ikke med i krisehåndteringen fra regjeringer og Troikaens (EU, IMF og den europeiske sentralbanken) side. De finansielle interessene er satt først, og så langt er det kun bankene som er reddet. Innbyggerne ser at deres innflytelse over politikkutviklingen forvitrer. Lovlige og fredelige demonstrasjoner møtes med politivold og begrensninger i ytringsfriheten. Hvor lenge vil vanlige folk i de kriserammede landene finne seg i å måtte betale for en krise de ikke føler de har vært med å skape?

Sted:

Kafe Sawol

Grønland 18, Oslo

Tid:

tirsdag 5. februar

17:30 – 19:30

Arrangør(er):