Feminisme og nyliberalisme

2. mars

18:00 – 20:00

Deichmanske bibliotek, Majorstuen

Er det noen sammenheng mellom økonomisk regime, sosialpolitikk og likestilling?


Bokomslag: Norske kvinners liv og kamp 1850-2000 Bind 1
Forfatteren Bodil Christine Erichsen innleder.

Ja, hevder Bodil Chr. Erichsen, som har skrevet boka Norske kvinners liv og kamp 1850-2000. Hun vil trekke linjer bakover og framover i tid, snakke om de borgerlige kvinnesakskvinnenes forhold til arbeiderkvinnebevegelsen, om sosialdemokratiets utilsiktede betydning for kvinnekamp og likestilling, 70-tallsfeminismens dobbelte arv og hvor vi står nå.

Etter foredraget vil det åpnes for spørsmål og debatt.

Erichsen er historiker, mangeårig Attac-aktivist og vara i styret i Attac Norge.
Hun har også publisert en rekke artikler og kronikker om beslektede emner.

Møtet arrangeres som formøte til Attac Norges landsmøte og i opptakten til 8. mars. Møtet er åpent for alle, med gratis inngang.

Sted:

Deichmanske bibliotek, Majorstuen

Harald Hårfagres gate 2, Oslo

Tid:

fredag 2. mars

18:00 – 20:00

Arrangør(er):