Lokale løsninger i et kriserammet Spania

6. oktober

19:00 – 20:30

Deichmanske bibliotek, Majorstuen

Finanskrisen som startet i 2008 og de påfølgende innstramningstiltakene har ført Europa ut i den største humanitære krisen siden andre verdenskrig. Vi har mang en gang diskutert skurkene bak og årsakene til krisen, men denne filmvisningen vier vi til de lokalsamfunnene som har møtt arbeidsløshet, fattigdom og hjemløshet med samhold og alternative løsninger.

Etter år med økonomisk og sosial krise, protester og demonstrasjoner er det mange i Spania som ikke tror ting blir bedre. Men i stedet for å gi opp organiserer de seg. I Spain Against the Current (2016) gir Markus Toth oss et innblikk i noen av de alternative løsningene som har oppstått i spanske lokalsamfunn i krisetider. Samfunnskjøkken, solidariske boløsninger, etisk bankvirksomhet og handel, nye medier og politiske partier for å nevne noen.

Det blir en kort innledning før vi viser filmen. Filmen varer i 42 minutter. Etterpå fortsetter vi diskusjonen om lokal aktivisme på en kafé i området. Filmen vises i anledning Attacs aktivistsamling 7. oktober og er åpen for alle.

Les mer om filmen og regissøren på www.lamanada.at ogwww.backbonefilm.com.

Sted:

Deichmanske bibliotek, Majorstuen

Harald Hårfagres gate 2, Oslo

Tid:

fredag 6. oktober

19:00 – 20:30

Arrangør(er):