Bent Sofus Tranøy

«Finansialiseringens tidsalder» / Årsmøte Attac Oslo

2. februar

19:00

Café Vespa

Innledning: Finansialiseringens tidsalder

Bent Sofus Tranøy
Bent Sofus Tranøy (Foto: Stine Wexelsen Goksøyr)

Bent Sofus Tranøy, professor i statsvitenskap ved Høyskolen Kristiania og Høgskolen i Hedmark, vil snakke om finanssektorens dominerende rolle i økonomien og innflytelse over politikken, med utgangspunkt i teorien om finansialisering. Teorien om finansialisering hjelper oss å forstå sentrale trekk og noen av de presserende problemer ved vår samtid som fallende vekst, tiltagende ustabilitet, overføring av risiko, privilegering av finanssektorens interesser og økende ulikhet. Gjeldsvekst er et kjennetegn ved finansialiseringen og bidrar til en stadig skjevere fordeling der produktivitetsveksten nesten utelukkende kommer de rikeste til gode, særlig til folk i finanssektoren, investorer og toppledelsen i store selskaper. Denne utviklingen har resultert i politiske maktforhold der bankers og investorers interesser om nødvendig prioriteres framfor resten av befolkningens.

Einar Hagness fra Europagruppa i Attac vil kommentere innledningen og si litt om Europagruppens arbeid.

Årsmøte

– Camilla Hansen presenterer arbeidsplankomiteens forslag til arbeidsplan
– Diskusjon om hvilke temaer vi i Oslogruppen vil jobbe med i 2017
– Valg av delegater til Attacs landsmøte 2017
– Andre innstillinger fra Attac Oslo til landsmøtet.

Sted:

Café Vespa

Københavngata 2, Oslo

Tid:

2. februar

19:00

Arrangør(er):