Illustrasjonfoto

10 år etter finanskrisen – ny finanskrise rundt hjørnet?

13. februar

19:00

Café Vespa & Humla

Hvem har rett?

Illustrasjonfoto
Foto (CC-BY-NC-ND): Graham Duerden
Noen sier: «Krisen er over, Europas økonomi er i vekst». Andre maler fanden på veggen: «Enorm lånebyrde og børsboom varsler om en kommende finanskrise».

Herman Mark Schwartz og Bent Sofus Tranøy innleder med foredraget:

Same as it ever was? Finance, Bubbles and the New Economy

  • Hvilke politiske, økonomiske og idémessige endringer muliggjorde fremveksten av en enorm, politisk mektig og ustabil finanssektor?
  • Hvordan havnet vi i 2007 i en situasjon hvor banker var både «to big to fail› og «to big to jail» og måtte reddes av skattebetalerne?
  • Hvorfor ble eurokrisen dypere og mer langvarig enn finanskrisen i USA?
  • Er finanssektoren bedre regulert og mer stabil ti år etter krisen?

 

Vi ønsker møtedeltakerne med i samtalen:

Gir det mening å prøve å begrense skadevirkningene, når de grunnleggende problemene ikke løses?

Er det mulig med økonomisk vekst som ikke øker ulikhetene, klimatrusselen og arbeidsledigheten?

Finnes det alternativer som kan utvikles parallelt med markedsøkonomien?

Hvordan kan Attac bidra til å tydeliggjøre utviklingen og peke på andre muligheter?


Årsmøte i Attac Oslo 2018

Innspill og forslag under denne samtalen vil danne grunnlag for deler av Attac Oslos prioriteringer i det kommende året. På slutten av kvelden vil vi derfor avholde årsmøte i Attac Oslo.

-Hva bør Attac Oslo jobbe med i det kommende året?
-Arbeidsgruppenes planer.
-Hvem kan være med å drive Attac Oslo?
-Hvem vil være Oslodelegat på Attacs Landsmøte 3. og 4. mars? Hvilke saker skal delegatene våre fremme på Landsmøtet?

 

Herman Mark Schwartz er professor i statsvitenskap ved University of Virginia og professor II ved Høgskolen i Innlandet, Campus Rena. Han er på vei til Rena for å delta på Vinterkonferansen 2018.

Bent Sofus Tranøy er professor i statsvitenskap ved Høgskolen i Innlandet og Høyskolen Kristiania.

Dersom du ikke har mulighet til å komme på møtet, kan du gjerne sende forslag og ideer til hva Attac bør jobbe med i 2018 til oslo@attac.no

Sted:

Café Vespa & Humla

Københavngata 2c, Oslo

Tid:

tirsdag 13. februar

19:00

Arrangør(er):