Finanskriseseminar på Karlsøya-festivalen

10. august – 11. august

Hele dagen

Karlsøya

Karlsøya-festivalen har i år en seminarrekke om den pågående finanskrisa og de sosiale bevegelsene i Europa og resten av verden. Det kommer innledere fra Occupy Seattle/Oakland, Egypt, Hellas, Spania og fra Island kommer Solveig Jonsdottir fra Attac.

Mandag 13.august så blir det et miniseminar med de samme innlederne i Oslo.

Les mer om arrangementet hos Karlsøya-festivalen og på Facebook-sidene for arrangementet.

Sted:

Karlsøya

Karlsøy, Troms

Tid:

fredag 10. august

Hele dagen

Arrangør(er):